Zorgen voor Elkaar

Niet iedereen die zich kwetsbaar of eenzaam voelt, heeft iemand in de buurt die de tijd heeft om naar hem of haar te luisteren, zorg of aandacht te geven. Gelukkig zetten veel mensen zich in om te zorgen voor elkaar en anderen, als naaste familie, als vrijwilliger, welzijnswerker, zorgmedewerker of als actieve bewoner. Dat zorgt ervoor dat mensen aandacht krijgen die ze nodig hebben en dit is hard nodig!

Daarom versterkt, erkent en waardeert het Oranje Fonds sociale initiatieven op het gebied van vrijwillige zorg. Zo voelen vrijwilligers zich gezien en gesteund en zijn de initiatieven beter gepositioneerd in lokale netwerken. Samen doen zij ertoe zodat mensen zich meer voor elkaar inzetten en zelfredzamer zijn.

Geld beschikbaar voor initiatieven die zich inzetten voor mentale gezondheid

Wij willen dat iedereen die daar behoefte aan heeft, dichtbij huis kan werken aan zijn of haar mentale gezondheid. Sociale initiatieven kunnen daar een grote bijdrage in spelen daarom gaan wij vanuit de Impuls Herstel Dichtbij initiatieven steunen die zich willen richten op psychische kwetsbaarheid.

Meer informatie over de Impuls Herstel Dichtbij