Lokaal Samenspel

Het programma Lokaal Samenspel richt zich op het versterken van de samenwerking tussen welzijns- en vrijwilligersorganisaties, de lokale overheid, zorgaanbieders. Het is een grote maatschappelijke opgave om met elkaar ervoor te zorgen dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben en vrijwillige zorg speelt hierbij een belangrijke rol.

placeholder

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks vele sociale initiatieven die vrijwillige zorg organiseren en mogelijk maken voor mensen die zich bijvoorbeeld eenzaam of geïsoleerd voelen, beginnende dementieklachten krijgen of jongeren die te maken hebben met mentale problemen. Ook degenen die voor hen zorgen verdienen onze steun en waardering.

In 2023 ondersteunen we 11 lokale netwerken in hun onderlinge samenwerking om vrijwillige zorg te bieden. Want door het versterken van de samenwerking leren partijen uit het netwerk elkaar beter kennen en waarderen. Zo wordt elkaars toegevoegde waarde duidelijk en kunnen partijen sneller en makkelijker naar elkaar verwijzen.

Door heldere samenwerkingsafspraken en een sterk netwerk verwachten wij dat de sociale initiatieven beter voorbereid zijn om gesprekken te voeren met stakeholders. Zodat ze sterker staan, als gelijkwaardige partner, bij het formuleren van een gezamenlijke visie op gezondheid in hun regio. Ook vragen wij specifiek aandacht voor het beter afstemmen van vrijwillige zorg met professionele zorg, zodat hier sprake is van gelijkwaardig samenspel. Op deze wijze kunnen de sociale initiatieven en hun netwerken de komende jaren duurzaam ondersteuning bieden aan mensen die dit nodig hebben en die dat niet zelf in hun eigen omgeving kunnen regelen.

Doelstellingen

Op dit moment zijn veel waardevolle initiatieven te veel tijd kwijt aan het vinden van financiering voor reguliere activiteiten. Gemeentes zoeken naar manieren om deze netwerken te financieren, maar de netwerk activiteiten vallen vaak niet in een specifiek beleidskader waardoor ze moeilijk financiering krijgen. Het bewijzen van de toegevoegde waarde van deze netwerken is hard nodig, zodat goede voorbeelden van financiering zich kunnen verspreiden. Wij richten ons op het versterken van lokale netwerken die vrijwillige zorg vormgeven, zodat bijvoorbeeld: 

  • Mensen met een hulpvraag vaker vrijwillige zorg dichtbij huis kunnen krijgen en hun welzijn wordt verbeterd. 
  • Partijen uit het netwerken elkaar beter kennen en waarderen, toegevoegde waarde zien.
  • Initiatieven uit het netwerk sneller en makkelijker naar elkaar verwijzen.
  • Een organisatie, via deelname aan het netwerk, een sterkere gesprekspartner voor beleidsmakers is. 
  • Heldere samenwerkingsafspraken zijn gemaakt zodat mensen die te maken hebben met eenzaamheid, psychische klachten of opvoedingsvragen sneller steun ervaren. 
  • De netwerken in de toekomst beter toegang hebben tot duurzame financiering en een duurzame rol bij sociaal herstel na de pandemie. 

 

Meer weten? Neem dan contact op met: