Zorgen voor Elkaar

Soms zijn mensen vanwege omstandigheden tijdelijk of voor langere tijd niet in staat om mee te doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat zij zich eenzaam voelen of doordat ze psychische kwetsbaar zijn. Dan is het fijn dat andere mensen dichtbij huis voor hen klaarstaan.

Daarom steunen we vanuit de pijler Zorgen voor Elkaar vrijwilligersinitiatieven die sociale zorg verlenen aan een ander, zodat iedereen de steun ervaart die hij of zij nodig heeft. Mensen die vrijwillige zorg ontvangen voelen zich vaak minder eenzaam en ervaren een grotere kwaliteit van leven. Zodat meedoen in de samenleving makkelijker is. We coördineren vanuit deze pijler ook Maatjes Gezocht, voor het versterken van maatjesinitiatieven. 

In deze pijler zijn we actief op de thema’s ‘Samen uit de Eenzaamheid’ en ‘Zorgen voor Elkaar’.