Samen uit de Eenzaamheid

Veel mensen voelen zich weleens eenzaam. Sociale initiatieven die bij ons aankloppen voor hulp, leveren een bijdrage aan het versterken van de sociale netwerken van mensen die zich eenzaam voelen. Door het regelen van een betekenisvolle ontmoeting, het stimuleren van sociale contacten of een gesprek over alledaagse zaken of juist de zin van het leven.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat minder mensen eenzaamheid ervaren en dat zij naar wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Door het versterken van sociale initiatieven en het stimuleren van samenwerking met onder meer formele zorgorganisaties en lokale netwerken dragen we eraan bij dat mensen een groter en verbeterd sociaal netwerk ontwikkelen, meer intimiteit ervaren en een versterkt gevoel hebben erbij te horen en van betekenis te zijn.

Extra budget beschikbaar voor sociale initiatieven die eenzaamheid verminderen

Dankzij een samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is er de komende jaren extra budget beschikbaar voor initiatieven die zich inzetten om eenzaamheid te verminderen. Ben je benieuwd of jullie initiatief in aanmerking komt om geld aan te vragen?

Meer informatie