Betrokken samenleving

Om ervoor te kunnen zorgen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving is het van cruciaal belang dat er een sociaal weefsel is en dat er basisstructuren binnen de samenleving zijn om betekenisvolle ontmoetingen tussen mensen mogelijk te maken.

Zodat mensen er voor elkaar kunnen zijn en zich verbonden voelen met elkaar. Dat komt onze samenleving als geheel ten goede. Vanuit deze pijler dragen we daarom bij aan het stimuleren van onderlinge betrokkenheid en een (informele) sociale basis en faciliteren we sociale initiatieven. Daarnaast is er binnen deze pijler extra aandacht voor ontmoetingsruimtes. 

De volgende programma’s vallen binnen deze pijler: