Oranje Fonds op de Cariben

Het Oranje Fonds is ook actief in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Naast de actie Cariben doet en de Appeltjes van Oranje biedt het Oranje Fonds financiële steun aan sociale projecten op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

Samenwerkende Fondsen Cariben

Om ondersteuning te kunnen geven aan lokale, sociale initiatieven op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius heeft het Oranje Fonds de handen ineen geslagen met drie andere fondsen. Met Stichting Kinderpostzegels Nederland, Kansfonds, Fonds Sluyterman van Loo vormen we de Samenwerkende Fondsen Cariben waardoor we samen financiële steun en kennis kunnen bieden aan sociale initiatieven. 

Doe een aanvraag!

Programma Samen Families Versterken

Samen Families Versterken is ons programma voor sociale initiatieven in het Caribisch deel van ons Koninkrijk. Sociale initiatieven die gelijke kansen voor kinderen en jongeren bevorderen, ouders/verzorgers in kwetsbare omstandigheden ondersteunen en/of armoedeproblemen aanpakken.   

Meer info over Samen Families Versterken

Mooie verhalen van sociale initiatieven op de Cariben

Beleidsplan

Samen met drie andere fondsen vormen we de Samenwerkende Fondsen Cariben. In de documenten hieronder lees je hoe we samenwerken en wat we met onze samenwerking willen bereiken.

Beleidsplan SFC 2019-2023

Samenvatting beleidsplan

Vragen? Neem dan contact op met: