02-05-2022

Belangrijke inzichten programma Meer Kansen voor Jongeren

Het Verwey-Jonker Instituut heeft de afgelopen drie jaar ons programma Meer Kansen voor Jongeren geëvalueerd. Uit dit onderzoek zijn interessante inzichten naar voren gekomen die belangrijk zijn om te delen.

placeholder

Meer Kansen voor Jongeren

Het Oranje Fonds startte in 2018 met het programma Meer Kansen voor Jongeren (2018-2021). Binnen dit programma werkten achttien projecten drie jaar lang aan een beter toekomstperspectief voor kwetsbare jongeren. Deze projecten hielpen hen op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld bij het (terug) naar school gaan, werk of het oplossen van problemen in de thuissituatie, schuldproblematiek en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Meer informatie over Meer Kansen Voor Jongeren

Belangrijke inzichten

Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde het programma en volgde met vragenlijsten en gesprekken de voortgang, de meerwaarde, de resultaten en de effecten van het programma. 

Het onderzoek levert interessante inzichten & aanbevelingen op, bijvoorbeeld:

  • Bied zowel ruimte als structuur aan jongeren. Een vrije in- en uitloop heeft waarde, maar een traject met een begin en een eind helpt ze om stappen te zetten.
  • Deelnemende projecten onderscheidden zich van geïndiceerde hulpverlening. Kracht daarvan was dat iedereen zonder doorverwijzing welkom was. Belangrijk is het wel om grenzen aan te geven en door te verwijzen als je een jongeren niet kunt helpen.
  • Zo vroeg mogelijk investeren in samenwerkingsrelaties verankert een project in de lokale samenleving. Ook komt er dan al snel beter zicht op waar behoefte aan is in de regio als het gaat om voorzieningen voor jongeren.

De belangrijkste resultaten en aanbevelingen zijn gecombineerd in een factsheet. Daarnaast is het volledige onderzoek te vinden op de site van het Verwey-Jonker Instituut.

Factsheet

Volledige onderzoek

Kennis die ertoe doet!

Over de jaren heen hebben we veel interessante informatie uit onze programma's verworven. Deze informatie delen we graag. Want deze informatie doet ertoe!

Informatie die ertoe doet