Publicaties en onderzoeken

Over de jaren heen hebben we ontzettend veel kennis opgedaan. Deze kennis hebben we op verschillende manieren gedeeld. Van onderzoeken tot podcasts. Je vind alle interessante informatie op deze pagina.

Corona Sociaal Herstelfonds

Vanaf 2021

De coronacrisis heeft een enorme impact op het leven van veel mensen. Het Corona Sociaal Herstelfonds ondersteunt sociale initiatieven die klaarstaan voor anderen. Met geld en kennis. De focus ligt op eenzaamheid, armoede en vrijwillige zorg voor kwetsbare mensen. Dan hoeft ook na corona niemand in onze samenleving er alleen voor te staan. 

Groen Verbindt

2015-2018

Samen met de handen in de aarde en zorg dragen voor groeiende planten; het zijn manieren waarop groen mensen met elkaar verbindt. Groene buurtprojecten halen mensen uit hun sociaal isolement en zorgen voor beter contact. Daarom zijn we in 2015 het programma Groen Verbindt gestart. In dit programma werden 25 groene projecten drie jaar lang gesteund met geld, kennis en aandacht.

Groeiprogramma I t/m IV

2008 - tot op heden

Het Oranje Fonds Groeiprogramma is een ontwikkeltraject voor maatschappelijke organisaties die hun lokale initiatief willen laten groeien. 

Kansen voor Jongeren

2012 - 2015

Voor het programma Kansen voor Jongeren selecteerde het Oranje Fonds in 2012 twintig vrijwilligersinitiatieven die zich richtten op voortijdig schoolverlaters van 18 tot 23 jaar. De initiatieven ondersteunden de jongeren bij het halen van een startkwalificatie.

Kenniskring Mentoring

2007 - 2012

Het Oranje Fonds stimuleerde met Masters in Mentoring de ontwikkeling van kennis en expertise bij mentorprojecten. Om dit te bereiken werden er vijf organisaties geselecteerd als Masters in Mentoring, zij kregen de kans om als ‘master’ hun bereik te vergroten, nieuwe doelgroepen aan zich te binden en zich te ontwikkelen als vraagbaak voor organisaties die meer willen weten over mentoring.

Kracht van Sport

2013 - 2016

Sport draagt bij aan een fit en gezond bestaan en is ook een krachtig middel om sociale doelen te bereiken. Mensen krijgen door samen te sporten meer zelfvertrouwen, doen nieuwe vaardigheden op en leren andere mensen kennen. Met het programma Kracht van Sport - dat liep van 2013 t/m 2016 -  wilden het Oranje Fonds, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport de lokale samenwerking tussen sport, zorg en welzijn aanjagen.

Maatjes

Meer dan een miljoen mensen in ons land staan er vaak alleen voor. Zij hebben geen of weinig contacten. Met maatjesprojecten zorgen we ervoor dat Nederland verbonden blijft. Wil je jouw Maatjesproject een succes laten worden? Dan zijn deze publicaties heel handig.

Man 2.0

2011 - 2014

Met Man 2.0 hebben vrijwilligers en organisaties zich drie jaar lang ingezet voor de emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen. Het Oranje Fonds heeft dit programma opgezet en financieel en inhoudelijk gesteund. Man 2.0 is inmiddels afgesloten.

Meer Kansen voor Jongeren

2018 - 2021

Binnen het programma Meer Kansen voor Jongeren ondersteunt het Oranje Fonds 20 vrijwilligersprojecten gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. De projecten helpen jongeren bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan en mee te doen in de samenleving.

 

Taalontmoetingen

2006 - 2012

Meedoen in de maatschappij, daar draait het om bij het Oranje Fonds. Maar hoe kun je meedoen als je de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreekt? Als je simpele formulieren niet in kunt vullen, de dokter niet kunt verstaan en niet begrijpt wat de lerares over de schoolprestaties van je kinderen vertelt? Taalontmoetingen kunnen uitkomst bieden.

NLdoet

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Om organisaties een handje te helpen hebben we een aantal draaiboeken gemaakt.

Vrijwillige Zorg in het Gezin

2018 - 2022

Kinderen en jongeren verdienen de beste toekomst die we ze kunnen geven. Helaas groeit een deel op in gezinnen waar complexe problemen spelen. Vrijwilligersinitiatieven hebben daar, naast eventuele zorgverleners, een zeer waardevolle rol. Het Oranje Fonds heeft een 3-jarig programma om die projecten te ondersteunen: Vrijwillige Zorg in het Gezin.