Kenniskring Mentoring

Het Oranje Fonds stimuleert met Masters in Mentoring de ontwikkeling van kennis en expertise bij mentorprojecten. Om dit te bereiken zijn er vijf organisaties geselecteerd als Masters in Mentoring, zij krijgen de kans om als ‘master’ hun bereik te vergroten, nieuwe doelgroepen aan zich te binden en zich te ontwikkelen als vraagbaak voor organisaties die meer willen weten over mentoring.

Het programma is het vervolgtraject van het Stimuleringsprogramma Mentorprojecten (2007 – 2012). Daarmee werden ruim 4.000 jongeren bereikt en vrijwilligers gemobiliseerd. Bovendien werden voor het eerst de effecten van mentoring wetenschappelijk onderbouwd.

Kenniscafé Mentoring

Op 7 juni a.s. van 13.00 – 17.30 uur organiseren het mentorprogramma Mentor4You uit Drenthe, de Kenniskring Mentoring en het European Center for Evidence Based Mentoring de bijeenkomst ‘Parels van Drenthe’. Deze ‘parels’ zijn diverse programma’s en activiteiten, waar jongeren zonder indicatie terecht kunnen voor advies of ondersteuning.

In één van de workshops stelt de Kenniskring Mentoring het thema ‘meer resultaat in mentorrelaties’ aan de orde. Jongeren met een mentor ontwikkelen zich positief op het gebied van zelfvertrouwen, cognitieve en sociale vaardigheden. Bovendien weten ze bij tegenspoed beter aanspraak te doen op familie, vrienden, klasgenoten en leerkrachten. De workshop identificeert hoe de effectiviteit van de relatie tussen mentor en mentee verder vergroot kan worden. Sprekers zijn Peter de Cuyper, onderzoeksleider aan de KU in Leuven en Dirk Willem Postma, associate lector Welzijn Nieuwe Stijl aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

De bijeenkomst vindt plaats in het provinciehuis van Drenthe, Westerbrink 1, 9405 BJ  Assen. Aanmelden kan via https://cmostamm.nl/aanmeldformulier-parels-drenthe-7-juni-2018-mf/. Deelname is gratis.

De Kenniskring Mentoring werkt nauw samen met het Oranje Fonds en wordt gevormd door vijf toonaangevende mentorprojecten in Nederland. Zij zijn van harte beschikbaar voor één-op-één tips en adviezen aan mentorprojecten die willen starten of zich verder willen ontwikkelen. En natuurlijk is het Oranje Fonds altijd geïnteresseerd in goed doordachte aanvragen van mentorprojecten. Contactgegevens van de Kenniskring zijn te vinden op https://www.oranjefonds.nl/deelnemers-kenniskring-mentoring.

Mentoring

In een mentorproject koppelt men vrijwillige mentoren aan jongeren die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit zijn jongeren die vroegtijdig schoolverlaten, op het verkeerde pad terechtkomen of vastlopen op school of in werk. Een mentor biedt hen nieuwe kansen voor de toekomst.

Aanbod

Er zijn 5 mentorprojecten geselecteerd die het Oranje Fonds bestempelt als master. Alle vijf hebben veel kennis van en ervaring met het opzetten en uitvoeren van een mentorproject. Daarnaast beschikken zij over uiteenlopende specialismen.

De expertise van de masters richt zich op het bereiken van uiteenlopende doelgroepen jongeren, maar ook op het werven, trainen en begeleiden van nieuwe categorieën vrijwilligers. Daarnaast hebben de masters veel ervaring met interdisciplinaire samenwerking tussen welzijnswerk, onderwijs en bedrijfsleven. Deze expertise kan interessant zijn voor mentorprojecten (bestaande of in oprichting), vrijwilligersorganisaties, zorginstellingen (zoals Jeugdzorg), scholen, bedrijfsleven, gemeenten, e.d.

Indien u tegen problemen oploopt met uw project of meer wilt weten over een bepaald specialisme, neem dan contact op met een van de projecten.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit Oranje Fonds programma, dan kunt u contact opnemen met de programmaleider Niels van Zeben via 030-6564524.

Neem dan contact op met iemand van de afdeling Communicatie, Fondsenwerving en Campagnes.

Niels van Zeben

projectadviseur