Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg

In het nieuwe lokale jeugdhulpbeleid worden de eigen kracht, inzet van vrijwilligers en het informele netwerk rond gezinnen steeds belangrijker. De combinatie van mentoring en jeugdzorg kan juist dan vruchtbaar zijn. Want mentoring gaat al jaren uit van de kracht en kansen van jongeren in plaats van de problematiek.

In de onderstaande publicatie vind u 12 tips die managers en bestuurders van mentorprojecten kunnen helpen met het leggen van contact en het opstarten van een eventuele samenwerking. Het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde de tips in opdracht van het Oranje Fonds, op basis van gesprekken met de Masters in Mentoring en interviews met sleutelfiguren bij jeugdzorgorganisaties en onder ambtenaren.