Over Mentoring

De mentormethodiek is een begeleidingsvorm die plaats vindt tussen een meer ervaren persoon (al dan niet een rolmodel) een minder ervaren persoon. De begeleiding vindt plaats door het uitwisselen van ervaringen en het geven van feedback.

Dit contact helpt een persoon om maatschappelijk vooruit te komen en zijn of haar sociale positie te verbeteren. Vandaar dat mentoring vooral wordt toegepast op het gebied van onderwijs en werk:

  • Stimuleren van leerlingen om een schoolloopbaan te volgen en schooluitval te voorkomen (deze relatie wordt vaak aangeduid als ‘mentor/mentee’);
  • Begeleiden van mensen bij het vinden van werk (dit wordt vaak aangeduid met ‘leermeester/gezel’).

Methodiek in het kort

  • Er is sprake van een één op één relatie;
  • de relatie wordt voor langere (vaak vooraf bepaalde) tijd aangegaan;
  • persoonlijk commitment aan beide zijden (wederkerigheid) is belangrijk;
  • de relatie is in beginsel ook gebaseerd op vrijwilligheid aan beide zijden, zij het
    dat de relatie tussen leermeester en gezel ook hiërarchisch en meer bindend van karakter kan zijn.

Handige links

  • mentoringwijzer.nl: website van het Kennispunt Mentoring (uitgevoerd door Sardes, CED Groep en Forum in opdracht van het ministerie van OC&W)
  • ikwordmaatje.nl: website van de Oranje Fonds campagne ‘Gezocht:Maatjes m/v’