Deelnemers Kenniskring Mentoring

Het programma Masters in Mentoring is afgrond. Wel hebben de leden een kenniskring gevormd. Hieronder vindt u de contactgevens en achtergrond informatie van de leden van de Kenniskring Mentoring. Indien u tegen problemen oploopt met uw project of meer wilt weten over een bepaald specialisme, neem dan gerust contact op met één van de projecten.

Vereniging Humanitas

Projectnaam: Humanitas Match Overijssel
Contactpersoon: Lienke Kooistra en Jacqueline Kremer-Duzijn
E-mailadres: l.kooistra@humanitas.nl en j.kremer@humanitas.nl
Telefoonnummer: 0575-546057

Humanitas Match is een mentorprogramma van Humanitas en richt zich op jongeren tussen 12 en 25 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, bijvoorbeeld doordat ze vroegtijdig school verlaten, op het verkeerde pad terechtkomen of vastlopen op school, thuis of in hun sociale leven.

Specialisme: Het specialisme van Humanitas is het werven, selecteren, opleiden en begeleiden van vrijwilligers. Humanitas Match bouwt ervaring op in de samenwerking met jeugdzorg en in het aangaan van nauwe vormen van samenwerken met andere organisaties die mentoring voor jongeren aanbieden in de regio.

LEVGroep, Helmond
Projectnaam: Match Mentorproject
Contactpersoon: M’hamed Yahia
E-mailadres: mhamed.yahia@levgroep.nl of matchmentor@levgroep.nl
Telefoonnummer: 06- 29340067

MatchMentor LEV groep Helmond en omgeving begeleidt kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar. Zij hebben een intensieve samenwerking met het onderwijs. MatchMentoren (vrijwilligers) zijn belangrijk in de verbinding tussen ouders, vrije tijd en onderwijs. Zij worden dan ook voor diverse activiteiten ingezet.

Specialisme: Het Match Mentorproject is gespecialiseerd in het structureel samenbrengen van onderwijs en welzijnswerk. Daarnaast slaagt men er in toenemende mate in om bedrijven en het maatschappelijke middenveld actief te krijgen en zich in te zetten voor hun missie.

Stichting B for you, Rotterdam
Projectnaam: Benefits for Kids
Contactpersoon: Marijke Ridder
E –mailadres: m.ridder@benefitsforkids.nl
Telefoonnummer: 010 -2857825

Benefits for Kids richt zich op kinderen tussen 8 en 14 jaar in Rotterdam en omstreken.

Specialisme: het project heeft veel ervaring met samenwerking met het bedrijfsleven. Hierbij is het uitgangspunt dat zowel de Benefits for Kids als het bedrijfsleven investeren in het project waarbij de opbrengsten zowel voor het kind als het bedrijf ten goede komen.

Samenwerkingsverband KANS 050, Groningen
Projectnaam: Kans 050
Contactpersoon: Marian Feitsma
E-mail: m.feitsma@cmogroningen.nl
Telefoonnummer: 06- 526 893 57

KANS 050 is er speciaal voor jongeren tussen 14 en 23 jaar uit de provincie Groningen die een schooldiploma willen halen op (v)mbo-niveau.

Specialisme: het project is gespecialiseerd in het thema regionalisering. Men ontwikkelt kennis en ervaring in regionale draagvlakontwikkeling; herkend worden als lokaal aanbod is daarbij zeer van belang voor succes. Daarnaast ontwikkelt men in 2013 – 2014 online mentoring. Daarbij voert Kans 050 de intakegesprekken met de jongeren die dat willen via een speciale (beveiligde) chatfunctie. Vervolgens kan de jongere kiezen voor een mentorcontact dat volledig online verloopt. Maar ook face to face contact met de mentor blijft een keuzemogelijkheid.

School’s cool, Nederland

Programmanaam: School’s cool
Contactpersoon: Maria Wassink
Emailadres: maria.wassink@schoolscool.nl
Telefoonnummer: 06 1807 2623

School’s cool is een mentorprogramma, waarbij een leerling die de overstap maakt naar het voortgezet onderwijs een mentor krijgt die een keer per week gedurende 1 tot 1 ½ uur helpt bij alles wat aan school raakt. De mentor komt bij de leerling thuis en kan zonodig de ouder heel direct betrekken en een gemakkelijke schakel vormen tussen leerling, ouder en school.   Het traject start in het voorjaar van groep 8 en loopt door tot de kerst in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs.

School’s cool is bedoeld voor jongeren waar van huis uit, om wat voor redenen dan ook, onvoldoende steun mogelijk is. Oorzaken kunnen liggen op het gebied van taal, op sociaal vlak of dat de leerling het niveau van de ouders overstijgt. Vaak gaat het ook om mensen die financieel minder mogelijkheden hebben. Het doel van het traject is om te zorgen dat ouders en leerlingen na het mentoraat zelf verder kunnen.

Specialisme: het mentorprogramma School’s cool richt zich op de overgang primair naar voortgezet onderwijs en biedt de begeleiding bij de leerling thuis. Daardoor zijn ouders nauw betrokken. School’s cool heeft diverse vestigingen in het land die met elkaar samenwerking binnen Stichting School’s cool Nederland.