Jaarverslag en jaaroverzicht

placeholder
2023

"Terugkijkend op 2023, denk ik meteen aan de inspirerende mensen die ik ontmoet heb tijdens de pitchdag van Appeltjes van Oranje. Onder het thema ‘Bruggenbouwers in de Buurt’, vertelden tientallen organisaties hoe zij zich in hun eigen buurt inspannen om onderlinge verbinding te creëren.", zegt onze directeur-bestuurder Sandra Jetten. "De passie, kracht en bevlogenheid van de mensen in deze organisaties maakten diepe indruk op me. Terwijl we drie winnaars konden huldigen op Paleis Noordeinde, zijn we enorm verrijkt door de verhalen van álle deelnemers en hun toewijding aan een samenleving waar mensen er niet alleen voor staan en iedereen mee kan doen."

"In dit jaarverslag delen we enkele van de vele inspirerende initiatieven die het Oranje Fonds samen met zijn partners ondersteund heeft. Laten we ons, als vrijwilliger, initiatiefnemer, donateur,
partner of buurtbewoner, blijven inzetten om dit waardevolle netwerk te behouden en versterken."

Naar ons jaarverslag 2023 

 

Toekenningen

Benieuwd welke sociale projecten het Oranje Fonds bij jou in de buurt heeft gesteund? Bekijk en doorzoek het overzicht van toekenningen. Achter elk project dat wij steunen, zitten prachtige verhalen. Verhalen over mensen die klaarstaan voor anderen. Deze verhalen willen we je graag vertellen.

Printversies

Download hier het jaarverslag

Meerjarenplan

In ons meerjarenplan lees je hoe wij stappen willen zetten in 2022-2024.

Ons meerjarenplan

Disclaimer

In geval van verschillen of inconsistensies tussen de op deze website opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarstukken, prevaleert de laatste.

Statuten

Het Oranje Fonds wil graag een zo groot mogelijk deel van de uitgaven besteden aan de doelstelling. Daarom wordt ernaar gestreefd om de kosten van beheer en administratie en de wervingskosten elk maximaal ongeveer 5% van de lasten te laten zijn, zodat 90% of meer van de lasten wordt besteed aan de doelstelling.

Voor ieder jaar wordt in de begroting vastgelegd wat de gewenste situatie is en in de jaarrekening wat is gerealiseerd:

Tabel begroting 2022/2023

Ben je benieuwd naar onze statuten? Lees deze gerust door.

Statuten Nederlands

Statuten Engels

Archief jaarverslagen

Oranje Fonds Jaarverslag 2022
Oranje Fonds Jaarverslag 2021
Oranje Fonds Jaarverslag 2020
Oranje Fonds Jaarverslag 2019
Oranje Fonds Jaarverslag 2018
Oranje Fonds Jaarverslag 2017
Oranje Fonds Jaarverslag 2016
Oranje Fonds Jaarverslag 2015
Oranje Fonds Jaarverslag 2014

Archief jaaroverzichten

Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2018

Archief publieksversie jaarverslagen

Publieksversie jaarverslag 2019

Online nieuwsbrief

Laat je maandelijks inspireren door de mooiste verhalen en lees hoe je zelf iets kunt doen voor een ander!

Ja, ik blijf graag op de hoogte