‘Een woonzorgcentrum als bruisend middelpunt van het dorp’

‘Een woonzorgcentrum als bruisend middelpunt van het dorp’

“Door iets heel kleins kunnen mensen met elkaar in contact komen. Een koffie-uurtje kan er al voor zorgen dat mensen zich minder eenzaam voelen.”

Overijssel, Nieuwleusen

2018
50.000,=

"Het is een van de activiteiten die we straks organiseren voor het project Samen Oud in Nieuwleusen”, vertelt projectcoördinator Moniek Beltman van Zorgcentrum Het Zand. “Er wordt van ouderen verwacht dat ze steeds langer zelfstandig wonen, maar daardoor neemt ook de kans op eenzaamheid toe. Om dat te voorkomen, moet woonzorgcentrum De Hulstkampen de plek voor sociale ontmoeting worden.”

Verbinden

In het centrum gebeurt al van alles. “Het is een wereld op zich. Sommige mensen wonen zelfstandig en anderen kiezen voor kleinschalig wonen in een beschermde omgeving. Veel bewoners hebben behoefte aan contact met andere oudere inwoners uit het dorp. Die lopen op hun beurt het risico te vereenzamen. Daarom willen we deze mensen met elkaar verbinden.”

Samenwerken

“Maar we willen ook nieuwe doelgroepen met elkaar in contact brengen. We hopen dat bewoners van het naastgelegen seniorencomplex zich willen inzetten als vrijwilliger en rekenen op de vrijwillige inzet van mensen met een verstandelijke beperking. Investeren in nieuwe samenwerkingen is dus ook een van onze doelen.”

Contact

“We willen dat het woonzorgcentrum onderdeel van de wijk wordt. Mensen komen er voor sociale contacten en activiteiten. Denk aan een cursus omgaan met de iPad, de mannensoos en samen eten. Natuurlijk zijn we ook nog van plan om met bewoners en de nieuwe doelgroepen te kijken waar ze behoefte aan hebben.”

Plezier

“Verder willen we ook dat de ouderen van De Hulstkampen naar het dorp gaan. Vitale oudere vrijwilligers kunnen hen heen en weer brengen."

"Uiteindelijk hoop ik dat alle ouderen samen nog meer plezier maken dan ze nu al doen. En dat ze samen nieuwe dingen bedenken waar mensen vrolijk van worden. De Hulstkampen moet straks niet meer een afgesloten woonzorgcentrum zijn maar een bruisend middelpunt.”

Tip

Wie aan aanvraag doet voor financiële steun, moet het beeldend maken. “Zorg dat jouw idee gaat leven bij de mensen die het beoordelen. Zorg dus dat je een goed beeld schetst”, aldus Moniek.

Het Oranje Fonds steunt drie jaar met € 50.000,=. Dat bedrag gaat naar materialen voor de activiteiten, de inzet van medewerkers, training van vrijwilligers en het gebruik van de faciliteiten.

Meer informatie over Zorgcentrum Het Zand.
Lees ook over andere gesteunde initiatieven.

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte