Heroverweging

U kunt uitsluitend een verzoek tot heroverweging indienen als u niet tevreden bent over de inhoud en/of de motivering van een door het Oranje Fonds genomen beslissing over een fondsaanvraag en over de totstandkoming van die beslissing.

Doelstelling van het reglement:

  • recht doen aan de individuele aanvrager;
  • het verbeteren van de kwaliteit van het bestedingsbeleid van het Oranje Fonds.

Klachtenreglement
Is er sprake van onvrede betreffende een handeling of gedraging van het Oranje Fonds, of van haar medewerkers, dan biedt dit reglement uitkomst. Klachten kunnen zowel betrekking hebben op de dienstverlening als de fondswerving van het Oranje Fonds. Bekijk het Klachtenreglement.

 

Meer weten?

Organisaties met een klacht kunnen zich wenden tot mw. Anne Maljers (Plv. directeur / Hoofd Projectadvies) via T 030-2339369.

Vragen? Neem dan contact op met:

Anne Maljers

Plv. directeur / Hoofd Projectadvies
anne.maljers@oranjefonds.nl
030 233 93 69

Anderen bekeken ook