Heroverweging

U kunt een verzoek tot heroverweging indienen als u niet tevreden bent over de inhoud en/of de reden van een beslissing over een aanvraag en over de totstandkoming van die beslissing.

Doelstelling

  • recht doen aan de individuele aanvrager;
  • het verbeteren van de kwaliteit van het bestedingsbeleid van het Oranje Fonds.

Lees hier ons reglement

Klachtenreglement

Is er sprake van onvrede over een toekenning, handeling of gedraging van het Oranje Fonds of één van onze medewerkers? Dan biedt ons klachtenreglement uitkomst. Klachten kunnen zowel betrekking hebben op onze dienstverlening als fondsenwerving.

Bekijk het klachtenreglemet

Meer weten?

Organisaties met een klacht kunnen zich ook wenden tot mw. Anne Maljers (Plv. directeur / Hoofd Projectadvies) via T 030-2339369.