Klachtenreglement

Is er sprake van onvrede over een toekenning, handeling of gedraging van het Oranje Fonds, of van haar medewerkers, dan biedt ons klachtenreglement uitkomst. Klachten kunnen zowel betrekking hebben op de dienstverlening als de fondsenwerving van het Oranje Fonds.

Contact donateurs

Particuliere donateurs met een klacht kunnen zich wenden tot de heer drs. Berrie Jurg (Fondsenwerving), via T 030-2339362.

Vragen? Neem dan contact op met:

Berrie Jurg

Fondsenwerver
berrie.jurg@oranjefonds.nl
030 233 93 62