Klachtenreglement

Is er sprake van onvrede betreffende een handeling of gedraging van het Oranje Fonds, of van haar medewerkers, dan biedt dit reglement uitkomst.

Klachten kunnen zowel betrekking hebben op de dienstverlening als de fondswerving van het Oranje Fonds. Bekijk het Klachtenreglement.

Contact particulieren

Particulieren (donateurs) met een klacht kunnen zich wenden tot de heer drs. Berrie Jurg (Fondsenwerving) via T 030-2339362.

Vragen? Neem dan contact op met iemand van de afdeling Communicatie, Fondsenwerving en Campagnes.