Klachtenreglement

Is er sprake van onvrede over een toekenning, handeling of gedraging van het Oranje Fonds of één van onze medewerkers? Dan biedt ons klachtenreglement uitkomst. Klachten kunnen zowel betrekking hebben op onze dienstverlening als fondsenwerving.

Als u een klacht heeft, dan stellen wij het op prijs dat u eerst contact opneemt met de betrokken medewerker van ons fonds. Komt u er samen niet uit? Dan voorziet dit klachtenreglement in de verdere stappen die u kunt zetten:

Naar het klachtenreglement

Heroverweging

Als u het niet eens bent met een besluit over een aanvraag, dan kunt u een verzoek tot heroverweging van dit besluit indienen binnen drie maanden na de ontvangst daarvan.

Fraude

Als u een vermoeden van fraude heeft door een organisatie die een financiële bijdrage van ons heeft aangevraagd en/of ontvangen, neem dan contact op via fraude@oranjefonds.nl.

Vragen? Neem dan contact op met:

Berrie Jurg

Fondsenwerver Particulieren
berrie.jurg@oranjefonds.nl
030 233 93 62

Kristel Ashra

Hoofd Projectadvies ad interim
kristel.ashra@oranjefonds.nl
030 233 93 71