Gelijke Kansen

Helaas zijn gelijke kansen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kansen kunnen beperkt worden door de plek waar iemands wieg staat, door wat mensen meemaken in het leven en door bijvoorbeeld armoede, opleidingsniveau, discriminatie, sekse/gender, seksuele oriëntatie of een taalachterstand.    

Vanuit de pijler Gelijke Kansen steunen we initiatieven die ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. We steunen en versterken groepen die minder kansen hebben en discriminatie of uitsluiting ervaren, en investeren in empowerment. Wij dragen binnen deze pijler bij aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen kan meedoen, meepraten en meebeslissen. 

In de pijler zijn we actief op de thema’s 'Meer kansen – iedereen gelijk' en ‘Samen tegen Armoede’.