Vrijwillige zorg in het gezin

Vrijwilligers hebben iets wezenlijks te bieden, namelijk tijd en aandacht. Dit kan bij zowel complexe als eenvoudiger vragen en is van enorme toegevoegde waarde.” - Deelnemer expertmeeting
 

Kinderen en jongeren verdienen de beste toekomst die we ze kunnen geven. Helaas groeit een aantal van hen op in gezinnen waar complexe problemen spelen. Vrijwilligersinitiatieven hebben daar, naast eventueel formele zorgverleners, een hele waardevolle rol. Het Oranje Fonds start een nieuw driejarig programma om die initiatieven te ondersteunen: Vrijwillige zorg  in het gezin. We zoeken daarvoor 25 initiatieven die zich met behulp van vrijwilligers inzetten voor kinderen en jongeren tot 21 jaar.  Aanmelden is mogelijk vanaf  13 februari.

 

Het Oranje Fonds wil dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Dat geldt zeker voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een complexe thuissituatie. De rol van vrijwilligers en verhouding tussen vrijwillige inzet en professionele zorg in gezinnen wordt steeds relevanter, zeker nu de zorg voor jeugd zo aan verandering onderhevig is. Samenwerking en een passend vrijwilligersbeleid is daarbij van wezenlijk belang. Met de focus op kinderen en hun gezinnen wil het Oranje Fonds met dit programma bijdragen aan een kwalitatief goed en passend aanbod van vrijwillige zorg als aanvulling op professionele zorg voor de jeugd.

Het programma

Met Vrijwillige zorg in het gezin versterkt het Oranje Fonds initiatieven voor een kwetsbare groep kinderen en jongeren. Van elkaar en onze gezamenlijke ervaringen leren neemt een centrale rol in binnen het programma. Het programma bestaat verder o.a. uit:

  • Samenwerking met (bedrijfs)partners die initiatieven ondersteunen met kennis en advies op het gebied van thematiek, strategie, coaching, communicatie;
  • Inhoudelijke ondersteuning in de vorm van uitwisselingsbijeenkomsten, trainingen en inzet van experts en coaches;
  • Evaluatieonderzoek
  • Financiering van maximaal 25 nieuwe en/of bestaande projecten die zich richten kinderen en jongeren tot 21 jaar in gezinnen waar complexe problemen spelen. 70.000 euro in het eerste projectjaar, 60.000 euro in het tweede jaar en 50.000 in het derde. 
     

Voor wie?

Het programma is bedoeld voor zowel startende als bestaande initiatieven die zich met behulp van vrijwilligers richten op het versterkten van kinderen en jongeren  tot 21 jaar in een complexe thuissituatie. Het gaat bijvoorbeeld over jonge mantelzorgers, kinderen van de ouders met psychische- of verslavingsproblematiek, vluchtelingenkinderen, pleegkinderen of kinderen van gescheiden ouders. In het project dient de gezinssituatie als het uitgangspunt van de probleemanalyse en de aanpak. Bij de uitvoering spelen vrijwilligers een prominente rol. 

Voorlichtingsbijeenkomsten

In februari 2018 organiseren we drie voorlichtingsbijeenkomsten in Rotterdam, Eindhoven en Zwolle. Daar komt de inhoud en selectieprocedure uitgebreid aan bod. U kunt zich hier aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomsten. Wie het eerst inschrijft, heeft zeker een plek. 
Aanmelden Rotterdam, 13 februari 2018
Aanmelden Eindhoven, 15 februari 2018 – www.oranjefonds.nl/15februari   
Aanmelden Zwolle, 20 februari 2018 – www.oranjefonds.nl/20februari

Selectie en aanmelden

Aanmelden is mogelijk via Mijn Oranje Fonds, van 13 februari tot en met 6 april 2018. Wij beoordelen uw projectvoorstel op onder andere de analyse van het probleem, de aanpak, uw samenwerkingspartners en uw visie op de rol van vrijwilligers.Daarnaast zijn de persoonlijke motivatie van de projectleider en het interne draagvlak voor het project cruciaal. De voorwaarden en selectiecriteria, alsmede een overzicht van de veelgestelde vragen kunt u hieronder downloaden. Het aanmeldformulier, inclusief een modelbegroting, is vanaf 13 februari beschikbaar via de Mijn Oranje Fonds omgeving. Ook stuurt u een pitchfilmpje in bij uw aanmelding. Een persoonlijk gesprek met de initiatiefnemer/projectleider maakt onderdeel uit van de selectieprocedure in de tweede ronde.

Aanmelden

We kijken met veel plezier uit naar uw aanmelding voor het programma!

Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen over het programma dan kunt u contact opnemen met 
Miro Popovic of Marlou Pijnappel-Clark via tel: 030 656 45 24
U kunt ons bereiken tijdens het telefonisch spreekuur. 
Elke dinsdag tussen 13.00 – 16.00 uur en elke vrijdag tussen 13.00 tot 16.00 uur.
U kunt uw vragen ook mailen naar: vrijwilligezorg@oranjefonds.nl 

Downloads

 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met:

Marlou Pijnappel

Projectadviseur
Projectadvies

Miro Popovic

projectadviseur
Projectadvies

Rosanne Prinsen

Communicatieadviseur
Communicatie en Fondsenwerving

Sebastian Lo

Projectbegeleider
Projectbegeleiding