Vrijwillige zorg in het gezin

Vrijwilligers hebben iets wezenlijks te bieden, namelijk tijd en aandacht. Dit kan bij zowel complexe als eenvoudiger vragen en is van enorme toegevoegde waarde.” - Deelnemer expertmeeting
 
Kinderen en jongeren verdienen de beste toekomst die we ze kunnen geven. Helaas groeit een aantal van hen op in gezinnen waar complexe problemen spelen. Vrijwilligersinitiatieven hebben daar, naast eventueel formele zorgverleners, een hele waardevolle rol. Het Oranje Fonds start een nieuw driejarig programma om die initiatieven te ondersteunen: Vrijwillige zorg  in het gezin. We zoeken daarvoor 25 initiatieven die zich met behulp van vrijwilligers inzetten voor kinderen en jongeren tot 21 jaar. Aanmelden is mogelijk vanaf 13 februari.

 

Het Oranje Fonds wil dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Dat geldt zeker voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een complexe thuissituatie. De rol van vrijwilligers en verhouding tussen vrijwillige inzet en professionele zorg in gezinnen wordt steeds relevanter, zeker nu de zorg voor jeugd zo aan verandering onderhevig is. Samenwerking en een passend vrijwilligersbeleid is daarbij van wezenlijk belang. Met de focus op kinderen en hun gezinnen wil het Oranje Fonds met dit programma bijdragen aan een kwalitatief goed en passend aanbod van vrijwillige zorg als aanvulling op professionele zorg voor de jeugd.

Het programma

Met Vrijwillige zorg in het gezin versterkt het Oranje Fonds initiatieven voor een kwetsbare groep kinderen en jongeren. Van elkaar en onze gezamenlijke ervaringen leren neemt een centrale rol in binnen het programma. Het programma bestaat verder o.a. uit:

  • Samenwerking met (bedrijfs)partners die initiatieven ondersteunen met kennis en advies op het gebied van thematiek, strategie, coaching, communicatie;
  • Inhoudelijke ondersteuning in de vorm van uitwisselingsbijeenkomsten, trainingen en inzet van experts en coaches;
  • Evaluatieonderzoek
  • Financiering van maximaal 25 nieuwe en/of bestaande projecten die zich richten kinderen en jongeren tot 21 jaar in gezinnen waar complexe problemen spelen. 70.000 euro in het eerste projectjaar, 60.000 euro in het tweede jaar en 50.000 in het derde.
LR infographic Vrijwillige zorg in het gezin kind

 

Selectie en aanmelden

 

Aanmelden voor het programma is helaas niet meer mogelijk. U kunt altijd bekijken of u een reguliere aanvraag voor financiële steun kunt indienen.

Heeft u inhoudelijke vragen over het programma dan kunt u contact opnemen met 
Miro Popovic of Marlou Pijnappel-Clark via tel: 030 656 45 24
U kunt ons bereiken tijdens het telefonisch spreekuur. 
Elke dinsdag tussen 13.00 – 16.00 uur en elke vrijdag tussen 13.00 tot 16.00 uur.
U kunt uw vragen ook mailen naar: vrijwilligezorg@oranjefonds.nl 

Downloads

 

Neem dan contact op met iemand van de afdeling Communicatie, Fondsenwerving en Campagnes.

Marlou Pijnappel

Projectadviseur

Miro Popovic

projectadviseur

Rosanne Prinsen

Communicatieadviseur

Sebastian Lo

Projectbegeleider