Veelgestelde vragen vermogensbeleid

Hieronder leest u veelgestelde vragen over ons vermogensbeleid. Heeft u naar aanleiding hiervan aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op of bekijk ons online jaarverslag.

Hoeveel vermogen heeft het Oranje Fonds?

Het Oranje Fonds heeft een vermogen van circa € 240 miljoen.

Hoe komt het Oranje Fonds aan dit vermogen?

Het vermogen is sinds 1948 (de oprichting van het Juliana Welzijn Fonds) geleidelijk gegroeid door o.a. schenkingen en beleggingen.

Hoe duurzaam is het vermogensbeleid van het Oranje Fonds?

Duurzaamheid staat centraal in onze beleggingsportefeuille. We beleggen ons vermogen in duurzame fondsen die waar mogelijk ook actief bijdragen aan de missie, uiteraard onder handhaving van de gewenste beleggingsopbrengst op lange termijn.

Welke portefeuillestructuur hanteert het Oranje Fonds voor het belegde vermogen?

De beleggingsportefeuille van het Oranje Fonds is opgebouwd volgens de zogeheten kern-satellietstructuur. Daarbij maken we gebruik van instrumenten die enkel een index volgen (indexfondsen of trackers). Deze passieve beleggingen worden dan aangevuld met gespecialiseerde actieve partijen, die duidelijk willen afwijken van een brede index om zo extra rendement te behalen of juist risico te verlagen. De voordelen van de gehanteerde structuur zijn:
- een geconcentreerde en administratief goed te managen portefeuille;
- ruimte voor impactbeleggingen, geënt op de missiel
- kostenefficiëntie.

Hoe verloopt de besluitvorming over het vermogen?

Het bestuur van het Oranje Fonds besluit over het vermogen. Er is een bestuurscommissie, de Auditcommissie, die samen met de directeur de besluiten van het bestuur voorbereidt en uitvoert.

Hoe is het beheer van het vermogen geregeld?

Het beheer is ondergebracht bij fiduciair beheerder IBS Capital Allies en een tweetal depotbanken voor bewaring van effecten en het doen van transacties.

Aan welke criteria voldoet het vermogensbeheer van het Oranje Fonds?

Het vermogensbeleid van het Oranje Fonds past binnen de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van GoedeDoelen.nl. Het Oranje Fonds is aangesloten bij de FIN, de vereniging van Nederlandse vermogensfondsen, en onderschrijft haar gedragscode.

Mag het Oranje Fonds zijn vermogen zomaar aanspreken?

De organisatiekosten van het Oranje Fonds worden gedekt vanuit het eigen vermogen. Alle inkomsten uit loterijen en fondsenwerving komen zo voor 100% ten goede aan de doelstelling van het Fonds. Het financiële beleid is erop gericht deze unieke duurzame situatie te kunnen handhaven.

Het vermogen, of de opbrengst daarvan, kan jaarlijks voor maximaal € 5 miljoen worden aangesproken ter versterking van het toekenningenbudget. De hoogte van deze versterking wordt per jaar vastgesteld en is onder meer afhankelijk van de beleggingsresultaten.

Hoe werkt een Oranje Fonds op Naam bij het Oranje Fonds?

Mensen die willen investeren in sociaal welzijn kunnen een deel van hun vermogen onderbrengen bij het Oranje Fonds. Dit kan in een Oranje Fonds op Naam. Lees meer.