Taalontmoetingen

Meedoen in de maatschappij, daar draait het om bij het Oranje Fonds. Maar hoe kun je meedoen als je de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreekt? Als je simpele formulieren niet in kunt vullen, de dokter niet kunt verstaan en niet begrijpt wat de lerares over de schoolprestaties van je kinderen vertelt? Taalontmoetingen kunnen uitkomst bieden.

Om die reden ondersteunde het Oranje Fonds de afgelopen jaren meer dan twintig organisaties die taalontmoetingen organiseerden. In die jaren is er veel bereikt en veel geleerd, bijvoorbeeld overde werving van vrijwilligers en deelnemers,
over lesmethoden en over manieren om de allochtone deelnemers uit hun huis en onder de mensen te krijgen.

Onderzoek
En terwijl de projectleiders en honderden vrijwilligers aan het werk waren, keken de onderzoekers van het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen mee. Zij evalueerden het programma, brachten de effecten van de taalontmoetingen in beeld en benoemden succes- en faalfactoren.

Taal voor Twee: Slotpublicatie Taalontmoetingen
Taal voor Twee is de titel van de slotpublicatie over drie jaar Oranje Fonds Taalontmoetingen. Het bevat waardevolle lessen uit de praktijk en kennis over wat werkt. Bijvoorbeeld de resultaten van de onderzoekers van het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Gaat u aan de slag met een taalproject, dan is deze publicatie absoluut de moeite waard.

Aanvragen

Taalontmoetingen is inmiddels gesloten. Heeft u een sociaal initiatief op het gebied van taalontmoetingen, dan verwijzien we u graag naar onze algemene aanvraagprocedure.

Vragen?
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Mirjam Lammers: mirjam.lammers@oranjefonds.nl
Telefoonnummer: 030 656 45 24

Vragen? Neem dan contact op met:

Mirjam Lammers

Projectadviseur
mirjam.lammers@oranjefonds.nl
030 233 93 49