Social Impact Bonds

Het Oranje Fonds verkent de mogelijkheden van nieuwe financieringsinstrumenten, de Social Impact Bond is hier een voorbeeld van. Op deze pagina vindt u algemene informatie over dit financieringsinstrument en leest u over de SIB('s) waarbij het Oranje Fonds betrokken is.

Wat is een SIB?

Bij een Social Impact Bond voorzien (maatschappelijke) investeerders zoals het Oranje Fonds een sociaal initiatief van werkkapitaal om een maatschappelijk probleem, zoals jeugdwerkeloosheid, te bestrijden. Op basis van de uitkomsten van het initiatief, wordt de investeerder uitbetaald door de overheid.

Bij een Social Impact Bond wordt een prestatiecontract gesloten tussen:

  • de overheid;
  • een financier;
  • en een uitvoerder.

Het contract is gericht op het uitvoeren van projecten om preventief sociale problemen aan te pakken. Het gaat hier om uitvoerders of sociaal ondernemers die met hun product of dienst een maatschappelijk vraagstuk oplossen of hun aanpak willen opschalen. De hiervoor benodigde financiering wordt vooraf beschikbaar gesteld door externe -private- investeerders.

Externe financiering

Voor die externe financiering zijn investeerders nodig (vanuit de markt en/of de filantropie) die akkoord gaan met een lager rendement, een hoger risico en een langere looptijd. De overheidsorganisatie betaalt alleen uit aan de investeerders als een vooraf afgesproken maatschappelijk resultaat door de sociaal ondernemer is behaald.

Beoordeling

Om het succes te bepalen, worden vooraf resultaatafspraken gemaakt. Een onafhankelijk beoordelaar verzorgt de meting. Het maatschappelijke rendement dat de sociaal ondernemer heeft behaald, levert de overheid in de toekomst kostenbesparingen op. Uit deze kostenbesparingen kunnen de investeerders worden terugbetaald en kan  een rendement op het ingezette kapitaal worden uitgekeerd.

SIB’s bij het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds fungeerde eerder als maatschappelijk investeerder in de SIBUtrecht.