Social Impact Bonds

Het Oranje Fonds verkent de mogelijkheden van nieuwe financieringsinstrumenten, de Social Impact Bond is hier een voorbeeld van. Op deze pagina vindt u algemene informatie over dit financieringsinstrument en leest u over de SIB('s) waarbij het Oranje Fonds betrokken is.

Wat is een SIB?
Bij een Social Impact Bond voorzien (maatschappelijke) investeerders zoals het Oranje Fonds een sociaal initiatief van werkkapitaal om een maatschappelijk probleem, zoals jeugdwerkeloosheid, te bestrijden. Op basis van de uitkomsten van het initiatief, wordt de investeerder uitbetaald door de overheid.

Bij een Social Impact Bond wordt een prestatiecontract gesloten tussen:

 • de overheid;
 • een financier;
 • en een uitvoerder.

Het contract is gericht op het uitvoeren van projecten om preventief sociale problemen aan te pakken. Het gaat hier om uitvoerders of sociaal ondernemers die met hun product of dienst een maatschappelijk vraagstuk oplossen of hun aanpak willen opschalen. De hiervoor benodigde financiering wordt vooraf beschikbaar gesteld door externe -private- investeerders.

Externe financiering
Voor die externe financiering zijn investeerders nodig (vanuit de markt en/of de filantropie) die akkoord gaan met een lager rendement, een hoger risico en een langere looptijd. De overheidsorganisatie betaalt alleen uit aan de investeerders als een vooraf afgesproken maatschappelijk resultaat door de sociaal ondernemer is behaald.

Beoordeling
Om het succes te bepalen, worden vooraf resultaatafspraken gemaakt. Een onafhankelijk beoordelaar verzorgt de meting. Het maatschappelijke rendement dat de sociaal ondernemer heeft behaald, levert de overheid in de toekomst kostenbesparingen op. Uit deze kostenbesparingen kunnen de investeerders worden terugbetaald en kan  een rendement op het ingezette kapitaal worden uitgekeerd.

SIB’s bij het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds fungeerde eerder als maatschappelijk investeerder in de SIBUtrecht.

placeholder

Anderen bekeken ook

placeholder

Social Impact Bond Buzinezzclub Utrecht

Op donderdag 26 november 2015 is de Social Impact Bond Buzinezzclub Utrecht gelanceerd. Deze eerste Social Impact Bond (SIB) waarbij het Oranje Fonds betrokken is heeft als doel om werkloze jongeren in Utrecht op weg te helpen naar een opleiding, baan of ondernemerschap. De jongeren krijgen geen uitkering meer en zetten daarmee een grote stap op weg naar economische zelfredzaamheid.

SIBUtrecht
ABN AMRO Social Impact Fund en het Oranje Fonds voorzien  de Buzinezzclub van werkkapitaal. De Buzinezzclub gaat met de jongeren aan de slag. Wanneer de Buzinezzclub succes boekt, wordt er bespaard op toekomstige uitkeringskosten.  De gemeente betaalt de investeerders terug vanuit deze besparingen.

Werkwijze van de Buzinezzclub
De Buzinezzclub begeleidt jongeren die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De jongeren hebben vaak grote dromen, weinig support, geen opleiding of werk, maar wel (grote) schulden. De interventie van de Buzinezzclub  bestaat uit een combinatie van training, stage en begeleiding.

Feiten en de cijfers

 • Aantal deelnemende jongeren: minimaal 280, maximaal 540
 • Aantal groepen: maximaal 12 in totaal, dus 3 per jaar
 • Leeftijd jongeren: 18-30 jaar
 • Totale investering: 2,1 miljoen euro voor 4 jaar.
 • Maximaal rendement op de investering: 10%
 • Looptijd SIB: 2016 - 2022

Wat is succes?
Twijnstra Gudde en SEO Economisch Onderzoek hebben een model ontwikkeld waarmee de gemiddelde duur van de uitkering tot succesvolle uitstroom voor de doelgroep berekend kan worden. Succesvolle uitstroom betekent dat een jongere geen uitkering meer krijgt doordat hij een baan vindt, een opleiding start of een onderneming begint. Niet-succesvolle uitstroom zijn alle overige manieren om uit de uitkering uit  te stromen. Het kan dan gaan om verhuizing naar een andere gemeente, detentie of bijvoorbeeld gaan samenwonen met een werkende partner. De verwachte uitkeringsduur gebruikt de gemeente om deelnemers voor de Buzinezzclub te selecteren.

Hoe meten we dat?
We meten op twee manieren:

 • allereerst door succesvolle uitstroom in kaart te brengen gedurende drie jaar vanaf het startmoment van de jongeren aan het traject. We tellen daarbij het aantal bespaarde uitkeringsdagen in drie jaar. EY zal als onafhankelijke partij de resultaten meten.
 • Ten tweede onderzoeken we wat het bredere maatschappelijke effect van de interventie is en wat  deelname aan de Buzinezzclub voor de jongeren betekent. Dit onderzoek wordt opgezet met de Universiteit Utrecht.  

Download

...