Social Impact Bond Buzinezzclub Utrecht

Op donderdag 26 november 2015 is de Social Impact Bond Buzinezzclub Utrecht gelanceerd. Deze eerste Social Impact Bond (SIB) waarbij het Oranje Fonds betrokken is heeft als doel om werkloze jongeren in Utrecht op weg te helpen naar een opleiding, baan of ondernemerschap. De jongeren krijgen geen uitkering meer en zetten daarmee een grote stap op weg naar economische zelfredzaamheid.

SIBUtrecht

ABN AMRO Social Impact Fund en het Oranje Fonds voorzien  de Buzinezzclub van werkkapitaal. De Buzinezzclub gaat met de jongeren aan de slag. Wanneer de Buzinezzclub succes boekt, wordt er bespaard op toekomstige uitkeringskosten.  De gemeente betaalt de investeerders terug vanuit deze besparingen.

Werkwijze van de Buzinezzclub

De Buzinezzclub begeleidt jongeren die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De jongeren hebben vaak grote dromen, weinig support, geen opleiding of werk, maar wel (grote) schulden. De interventie van de Buzinezzclub  bestaat uit een combinatie van training, stage en begeleiding.

Feiten en de cijfers

  • Aantal deelnemende jongeren: minimaal 280, maximaal 540
  • Aantal groepen: maximaal 12 in totaal, dus 3 per jaar
  • Leeftijd jongeren: 18-30 jaar
  • Totale investering: 2,1 miljoen euro voor 4 jaar.
  • Maximaal rendement op de investering: 10%
  • Looptijd SIB: 2016 - 2022

Wat is succes?

Twijnstra Gudde en SEO Economisch Onderzoek hebben een model ontwikkeld waarmee de gemiddelde duur van de uitkering tot succesvolle uitstroom voor de doelgroep berekend kan worden. Succesvolle uitstroom betekent dat een jongere geen uitkering meer krijgt doordat hij een baan vindt, een opleiding start of een onderneming begint. Niet-succesvolle uitstroom zijn alle overige manieren om uit de uitkering uit  te stromen. Het kan dan gaan om verhuizing naar een andere gemeente, detentie of bijvoorbeeld gaan samenwonen met een werkende partner. De verwachte uitkeringsduur gebruikt de gemeente om deelnemers voor de Buzinezzclub te selecteren.

Hoe meten we dat?

We meten op twee manieren:

  • allereerst door succesvolle uitstroom in kaart te brengen gedurende drie jaar vanaf het startmoment van de jongeren aan het traject. We tellen daarbij het aantal bespaarde uitkeringsdagen in drie jaar. EY zal als onafhankelijke partij de resultaten meten.
     
  • Ten tweede onderzoeken we wat het bredere maatschappelijke effect van de interventie is en wat  deelname aan de Buzinezzclub voor de jongeren betekent. Dit onderzoek wordt opgezet met de Universiteit Utrecht.  

Download

Anderen bekeken ook