‘Hopelijk worden de Nederlanders en vluchtelingen vrienden’

‘Hopelijk worden de Nederlanders en vluchtelingen vrienden’

“We hopen dat er vriendschappen ontstaan tussen de groep Nederlanders en de statushouder en dat het gaat voelen als een natuurlijk contact.”

Zuid-Holland, Den Haag

2018
30.000.=

“Samen Hier koppelt een individuele nieuwkomer of een gezin aan een groep van vijf Nederlanders. We willen zo het sociale netwerk van de vluchteling uitbreiden en de integratie versnellen. Een sociaal netwerk helpt onder meer bij het leren van de taal en het vinden van een baan”, zegt Maaike Graaff van Justice and Peace Nederland.

Contact

Volgens de projectleider hebben statushouders vaak contact met mensen met dezelfde achtergrond terwijl ze aangeven dat ze graag met Nederlanders in gesprek gaan. “Nederlanders laten op hun beurt ook weten in contact te willen komen met nieuwkomers.” 

Vriendschappen

“Er wordt natuurlijk al heel veel georganiseerd”, gaat Maaike verder. “Maar wij zoeken een manier om langdurige vriendschappen op te bouwen. Het doel is gelijkwaardig contact. De zogenoemde Welkom Groepen trekken een jaar lang op met een statushouder of een gezin.” De groep kijkt wat de nieuwkomer wil en maakt hem of het gezin wegwijs in de Nederlandse samenleving. 

Dynamiek

De Welkom Groepen zijn dan ook een aanvulling op bestaande maatschappelijke begeleiding waar het contact vaak formeel is. “Door te werken met groepen ontstaat er gelijk dynamiek. Allemaal verschillende mensen doen mee. Het is dan ook geen vrijwilligerswerk in traditionele zin. Je kunt het met je vrienden doen, je collega’s of je gezin.”

Canada

Het project moet nog beginnen. “We beseffen dat het moeilijk is om vriendschappen te organiseren. Vrienden kies je zelf. Maar we kunnen wel een basis leggen. De aanpak is gebaseerd op een wetenschappelijk getest Canadees model. De matches vinden plaats met behulp van een matching app. De universiteit van Toronto gaat de resultaten van deze pilot analyseren. Hopelijk worden de Nederlanders en nieuwkomer vrienden.”

Luisteren

“De deelnemers bepalen hoe vaak ze elkaar zien en wat ze doen. Het moet bij hen passen. We raden iedereen wel aan een vast moment in te plannen waarbij twee groepsleden contact hebben met de vluchteling, en tussentijds contact te houden via WhatsApp. Het belangrijkste is luisteren naar de nieuwkomer. Wat wil hij of zij?”

Culturele uitwisseling 

“Het is mooi meegenomen als er culturele uitwisseling plaatsvindt, dat alle deelnemers iets van elkaar leren”, vult Maaike aan. “Maar ik hoop vooral dat het gezellig is voor mensen om hieraan mee te doen. En dat de nieuwkomers zich meer thuis gaan voelen.”

Tip

Maaike heeft een tip voor andere initiatiefnemers die misschien een aanvraag voor steun willen indienen. “Gewoon doen. Als je een goed idee hebt, kijk eerst eens wat er al is. Ga in gesprek met eventuele partners. En daarna met de fondsen.”

De stichting krijgt van het Oranje Fonds € 30.000,= om het project op te zetten dat ook plaatsvindt in Flevoland en Noord-Holland.

Meer informatie over Samen Hier van Justice and Peace Nederland.
Lees ook over andere gesteunde initiatieven.

Foto: Ivo de Bruijn
 

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte