‘Het gaat niet om prestatie maar om persoonlijke ontwikkeling’

‘Het gaat niet om prestatie maar om persoonlijke ontwikkeling’

“Als ervaringsdeskundige weet ik wat bewegen voor iemand kan betekenen. Ik heb ervaring met verslaving. Sporten heeft mijn leven heel erg veranderd.”

Noord-Holland, Alkmaar

2019
27.500,=

“Ik volgde runningtherapie toen ik in een kliniek voor verslavingszorg zat. Inmiddels werk ik daar en ben ik hardlooptrainer. Toen ik hoorde over dit initiatief wilde ik heel graag meedoen. De deelnemers vinden het fijn dat ik weet hoe het is”, vertelt maatschappelijk sportcoach Debby over Ontmoet elkaar in Alkmaar: inclusiviteit via sport.

In beweging

“Daarom vind ik het zo belangrijk dat ervaringsdeskundigen meedoen aan dit project”, zegt projectleider Pauline Sepers van Stichting Sport-Z. “We willen mensen met meervoudige problematiek door sporten weer in beweging krijgen, letterlijk en figuurlijk. Het gaat onder meer om dak- en thuislozen, mensen met psychiatrische aandoeningen, ex-gedetineerden en mensen met verslavingsproblematiek.”

Rolmodel

“De ervaringsdeskundigen weten heel goed wat er speelt bij deze mensen. Ze hebben een andere band en maken makkelijk contact. De deelnemers weten ook dat deze coach ze echt begrijpt. De ervaringsdeskundige fungeert eigenlijk als rolmodel. Het is een goede match met de sportprofessional die ook les geeft.” 

Vriendschappen

Het draait niet alleen om sporten. “Door de wekelijkse sportmomenten doen de deelnemers sociale contacten op en participeren ze weer in de maatschappij.” Debby beaamt dat. “Er ontstaan vriendschappen. Ze worden gemist als ze er een keer niet zijn. Mensen spreken met elkaar af. Ze hebben ook weer het gevoel dat ze er een beetje bij horen. Soms is iets heel kleins net het zetje om een stap meer te doen en te gaan geloven in hun eigen kunnen.”

Samenwerking

“We werken samen met Stichting Life Goals Nederland. Die stichting begon met straatvoetbaltoernooien voor dak- en thuislozen, maar inmiddels sturen ze meer lokale projecten aan zodat kwetsbare groepen door lokale sportprogramma’s kunnen bewegen”, gaat Pauline verder.

Sport- en spel

“Iedere week bieden we twee sportmomenten aan: sport- en spel en voetbal. Bij sport- en spel gaat het om een laagdrempelige manier van bewegen. Van frisbee, badminton tot samenwerkingsspellen. Onze coaches kijken wat de groep nodig heeft en naar het niveau van de deelnemers.”

Plezier

“Op maandag hebben we een vaste kern die trouw naar de activiteiten komt. Dat is heel bijzonder. Alle deelnemers vinden het lekker dat ze gewoon aan het sporten zijn en even geen ingewikkelde gesprekken hoeven te voeren. Ze zijn onbezorgd bezig en hebben plezier.”

Zelfvertrouwen

Debby vindt het mooi om de persoonlijke groei bij de deelnemers te zien. “Ik wil het liefst dat iedereen weer zoveel vertrouwen krijgt dat ze ook stappen durven te zetten, zoals zich aanmelden bij een sportvereniging of voor vrijwilligerswerk. Maar dat heeft tijd nodig. Het duurt even voordat je je zelfvertrouwen weer terug hebt.”

Vrijwilligerswerk

“Het gaat niet om prestatie maar om persoonlijke ontwikkeling”, bevestigt Pauline. “Ik hoop dat deelnemers uiteindelijk vrijwillige assistent-coaches kunnen worden of vrijwilligerswerk bij de betrokken sportvereniging kunnen doen. Maar het belangrijkste is dat de mensen structureel kunnen blijven sporten, hun zelfvertrouwen toeneemt en ze een groter sociaal netwerk krijgen.”

Tip

Pauline adviseert andere initiatiefnemers die een aanvraag willen indienen zich te verdiepen in de voorwaarden van het fonds. “Wat zijn de aandachtspunten? Als je dat niet doet, stop je misschien veel verloren tijd in de aanvraag. Kijk dus of de doelen overeenkomen met die van jou.” 

Het Oranje Fonds steunt het project drie jaar met € 27.500,=. Dat geld gaat onder meer naar de kosten van de activiteiten, scholing van de coaches en vrijwilligers en de huur van de accommodatie.

Meer informatie over Stichting Sport-Z.
Lees ook over andere gesteunde initiatieven.

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte