‘Door themafilms weten onze nieuwe mentoren wat ze kunnen verwachten’

‘Door themafilms weten onze nieuwe mentoren wat ze kunnen verwachten’

“Onze vrijwillige mentoren helpen mensen die niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen. We willen nieuwe vrijwilligers met themafilms informeren zodat ze weten wat ze kunnen verwachten.”

Utrecht, Utrecht

2019
5000,=

“Sommige kwetsbare mensen, zoals mensen met dementie of aangeboren hersenletsel, kunnen geen beroep doen op een sociaal netwerk. Voor hen treedt onze mentor op als maatschappelijk maatje.” Ze helpen met besluiten nemen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. “Het maatje is echt een klankbord”, vertelt projectleider Jan Rutten van de Landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland.

Introductiecursus

Bij de vereniging zijn elf regionale stichtingen aangesloten. “We hebben 2200 mentoren. De vrijwilligers die bij ons aan de slag gaan, krijgen altijd een introductiecursus. Door het project Scholingsfilms Mentorschap vernieuwen we ons trainingsaanbod. De vier films zijn ook bedoeld voor actieve vrijwilligers en andere geïnteresseerden zoals familieleden.”

Thema’s

De films worden opgenomen tijdens themabijeenkomsten. “Een aantal deskundige sprekers praten over de thema’s wilsonbekwaamheid, wetgeving, ethische dilemma’s en de laatste levensfase bij dementie. Allerlei onderwerpen die belangijk zijn voor onze vrijwilligers.”

E-learning

“De video’s zijn ook een eerste stap richting e-learning. Daar willen we meer mee gaan doen. Dan hoeven mensen niet altijd samen te komen voor een training. Deze films spelen straks een rol in het nieuwe scholingsbeleid. Volgens mij wordt e-learning nog niet veel gebruikt door vrijwilligersorganisaties.”

To the point

Jan vindt het een mooie ontwikkeling dat er informatieve films komen. “Het is een andere manier van informatie overbrengen. In de huidige maatschappij spreekt beeld meer aan, zeker bij jongeren. Je kunt sneller to the point komen. Mensen zien wat er speelt, in plaats van dat ze alleen maar voorbeelden horen.” 

Toekomst

“Als het bevalt, kan ik me voorstellen dat we in de toekomst nog meer thema’s willen behandelen. Ook zijn we altijd druk met werving. Wie weet maken we wel een film voor aspirant vrijwilligers. Dan nemen we als insteek ‘Is dit vrijwilligerswerk iets voor jou?’. Misschien is dat helemaal geen slecht idee.”

Tip

Jan heeft een aantal tips voor andere projecten die financiële steun willen aanvragen. “Kijk goed op welke manier het project aansluit bij het fonds dat je wilt aanschrijven. En klop bij verschillende fondsen aan. Dus vraag niet een groot bedrag bij één fonds aan, maar kleine bedragen bij diverse organisaties.” 

Met het geld van het Oranje Fonds, een bedrag van € 5.000,=, kan de vereniging een professional inhuren om de films te maken. 

Meer informatie over Landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland.
Lees ook over andere gesteunde initiatieven.

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte