‘De kinderen pikken spelenderwijs van alles op’

‘De kinderen pikken spelenderwijs van alles op’

“Voor mijn dochter is het moeilijk om thuis Nederlands te praten. We spreken daar drie talen. Voor haar is het goed dat ze met andere kindjes speelt en met hen Nederlands praat.”

Limburg, Horst

2017
€ 60.500,=

De 7-jarige dochter van de Poolse Ewelina doet mee aan het project ‘Integreren doen we samen’. “Ze heeft moeite met snel lezen. Nu krijgt ze in groepsverband bijles. Ze vindt het heel leuk en is elke keer blij. Volgens de school is ze al vooruitgegaan.”

Informeel

Het project is een initiatief van Stichting Synthese in Horst in samenwerking met onder andere de bibliotheek, multiculturele huiskamer ‘His Hope’ en de basisscholen. “In Horst aan de Maas wonen redelijk veel migranten, vooral arbeidsmigranten die werken in de landbouw en logistiek. Ook zijn er veel statushouders. Via ons opvoedondersteuningsprogramma kregen we steeds vaker signalen dat er voor bepaalde kinderen behoefte was aan informele onderwijsondersteuning”, vertelt coördinator Linda Schevers.

Bibliotheek

“De Huismuis is een van de onderdelen van het project. Het is de huiswerkclub waar kinderen van 4 tot en met 10 jaar extra begeleiding krijgen.” Er zijn twee Huismuislocaties, waaronder in de bibliotheek van Horst. “Dat is een leuke omgeving”, zegt begeleider Fenne Ruhl. “We verdelen de kinderen grofweg in groepen van hun eigen niveau. Iedere keer staat een bepaald thema centraal”, zegt de stagiaire.

Culturen

“De kinderen pikken spelenderwijs van alles op. Laatst was er een jongetje dat vroeg wanneer we begonnen met de les. Hij had niet door dat hij tijdens het spelen al van alles aan het leren was! Ook vind ik het leuk dat de kinderen met andere culturen in aanraking komen. Tijdens de ramadan dronken een paar kinderen geen ranja. Zij legden aan anderen uit waarom ze dat niet deden. Het is mooi om die uitwisseling te zien.”

Laagdrempelig

De kinderen kunnen zelf bepalen of ze komen. “Het is heel vrijblijvend en dat maakt het juist laagdrempelig. Niets is verplicht. We zien steeds vaker dezelfde deelnemers terugkomen. Dan zie je goed hoe ze zich ontwikkelen. Een kindje was aan het begin rustig, maar later durfde hij wel voor een groep te staan en te presenteren.”

Verenigingsleven

“Maar we doen nog meer dan alleen informele taalondersteuning”, zegt Linda. “We willen de kinderen en hun ouders ook laten kennismaken met het verenigingsleven. Migranten gaven namelijk aan dat ze meer contact willen met dorpsbewoners. Ze willen vooral dat hun kinderen lid worden van een sport- of hobbyclub.”

Actieve deelname

“Maar er is vaak onbegrip tussen ouders met een migratieachtergrond en het verenigingsleven. De ouders weten bijvoorbeeld niet dat er een actieve deelname wordt verwacht.”

Communicatie

Autochtonen weten op hun beurt niet goed hoe ze met andere culturen moeten omgaan. “Daarom brengen we de behoeftesvan beide partijen in kaart en geven we aanbevelingen waarmee ze verder kunnen. Daarin werken we samen met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Eigenlijk gaat het allemaal om interculturele communicatie. Vanwege taal en andere interculturele aspecten begrijpen mensen elkaar verkeerd of niet. Wij doen ons best om die onduidelijkheid weg te nemen. Bijvoorbeeld met het geven van een workshop over interculturele communicatie voor vrijwilligers.”

Wij-gevoel

“Het doel is uiteindelijk dat de ouders zich ook gaan inzetten. Zij zijn vaak niet bekend met het begrip vrijwilligerswerk. Heel veel arbeidsmigranten werken heel hard en hebben gewoon geen tijd of geen idee dat helpen met oud papier ophalen bijdraagt aan het zogenoemde wij-gevoel. Het gaat om het creëren van die goodwill. Ons uitgangspunt is simpel: wederkerigheid kan op verschillende manieren. Er is altijd wel iets dat je terug kunt doen."

Tip

Linda adviseert initiatiefnemers van een project vooral te kijken of er behoefte is. Dat is belangrijk bij het indienen van een aanvraag voor financiële steun. “Het nut en de noodzaak van het project moet heel duidelijk zijn. En zorg ook dat je met andere organisaties samenwerkt, zodat je er samen voor kunt gaan.”

Twee verschillende jaren krijgt de stichting steun van het Oranje Fonds. Het totaalbedrag van € 60.500,= is bedoeld voor het ontwikkelen het project.

Meer informatie over Stichting Synthese.
Lees ook over andere gesteunde initiatieven.

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte