‘De deur staat hier letterlijk open voor iedereen’

‘De deur staat hier letterlijk open voor iedereen’

“Voorheen moesten mensen bij de inloop aanbellen en dan werden ze binnengelaten. Sinds kort staat de deur hier niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk open voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft.”

Overijssel, Deventer

2019
10.000,=

“Dat is zoals ik het graag zie. We hebben inloop voor dak- en thuislozen, eenzame en verwarde mensen en mensen die graag een kop koffie drinken. Daarnaast bieden we veel andere activiteiten zoals een vrouwengroep, schilderen en meditatie”, vertelt algemeen coördinator Marianne Kok van het inloopcentrum Meester Geertshuis in het hartje van Deventer.

Budgetcoach en spreekuur

“Mensen met financiële problemen kunnen terecht bij een team van budgetcoaches die hen thuis in de beslotenheid van hun eigen omgeving helpen met ordenen, aanmelding bij de stadsbank en thuisadministratie. Ook is er een spreekuur voor praktische hulpvragen op het gebied van huisvesting, noodhulp, formulieren en bemiddeling bij en naar instanties. Iedere dinsdag kunnen bezoekers meedoen aan de Pot van Geert, samen koken en eten.”

Vrijwilligers

Ongeveer tachtig vrijwilligers zetten zich in. “Tijdens de inloop bieden gastheren en gastvrouwen een luisterend oor, verzorgen ze koffie en thee en spelen ze spelletjes met de bezoeker. Een ander helpt als budgetcoach bij de administratie of schuldproblemen, weer een ander helpt bij de activiteit Schildersezels.”

Training

Om de hulp nog beter op de bezoekers af te stemmen, krijgen de vrijwilligers een training. “Daarbij staat de presentiebenadering centraal.” Die manier van werken ziet de relatie tussen zorggever en cliënt als de basis voor hulp en steun. “Hoe kunnen we mensen nu echt ondersteunen bij wat ze vragen en waar ze behoefte aan hebben?”

Stap vooruit

“Het belangrijkste is dat de vrijwilligers door de training zichzelf vragen gaan stellen. Hoe hebben ze contact met de bezoeker? Is dat wel de goede manier? En dat is al een hele grote stap vooruit. We kijken ook hoe we het spreekuur anders kunnen inrichten. We willen onder andere meer tijd en aandacht hebben voor iemand die met een hulpvraag komt.”

Eigen trainers

“Een aantal mensen binnen ons team leiden we op tot trainer. Zij geven de kennis door aan nieuwe vrijwilligers. We wilden de expertise in huis hebben zodat we onszelf daarin kunnen bedruipen. Het is nu niet meer nodig om elke keer een externe training aan te bieden. En we zijn zo minder afhankelijk van subsidies. Bovendien wordt de werkwijze op deze manier gemeengoed binnen de stichting.”

Taal

“Het mooiste aan de training is dat we nu dezelfde soort taal ontwikkelen. Het zou geweldig zijn als bezoekers straks merken dat we nog dichterbij hen staan, meer aandacht geven en een helpende hand bieden op een manier die hen weer inspireert.” 

Samenwerken

“Over een paar jaar hoop ik dat vrijwilligers en bezoekers hier samenwerken in een levendige huiskamer. Ook hoop ik dat de mensen die extra hulp nodig hebben de weg naar ons weten te vinden zodat we echt het verschil kunnen maken.”

Tip

Marianne heeft een tip voor andere initiatiefnemers van projecten die steun willen aanvragen. “Ik denk dat je heel helder moet beschrijven wat je wil, waarom en hoe je de continuïteit kunt waarborgen.” 

Het Oranje Fonds steunt de training van de vrijwilligers met 10.000,=. 

Meer informatie over diaconaal centrum Meester Geertshuis.
Lees ook over andere gesteunde initiatieven

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte