‘Als SchuldHulpMaatje doe je meer dan alleen de administratie’

‘Als SchuldHulpMaatje doe je meer dan alleen de administratie’

“Het is een mooie uitdaging om dingen voor elkaar te krijgen voor mensen met financiële problemen.”

Limburg, Heerlen

2017
102.500,=

“Ik wil graag mensen helpen die het wat minder makkelijk hebben. Je merkt dat ze blij zijn dat ze überhaupt hulp krijgen”, vertelt Harry (57). “Ik ben budgetcoach en SchuldHulpMaatje voor SchuldHulpMaatje Heerlen. Ik doe dit vrijwilligerswerk een aantal uur per week.”

Samenwerkingsverband

“Heerlen kent veel uitkeringsgerechtigden. Ook heerst er veel laaggeletterdheid”, licht Jacqueline Koenen, projectleider SchuldHulpMaatje Parkstad, toe. “Er waren dan ook altijd veel verschillende organisaties die mensen met financiële vragen hielpen. Mede op initiatief van de gemeente is er sinds een paar jaar een samenwerkingsverband.”

Overleg

“We werken samen met SchuldHulpMaatje, Humanitas en de lokale welzijnsorganisaties Alcander en Impuls om mensen te ondersteunen bij financiële vragen en problemen. Er is nu één website waar hulpvragers zich kunnen aanmelden. Tijdens een gezamenlijk overleg kijken we welke organisatie met een aanvraag aan de slag gaat. Door deze werkwijze kan iedere organisatie zijn eigen identiteit behouden. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: minder mensen met schuldproblemen.”

Betalingsregelingen

“Als SchuldHulpMaatje ben ik vooral bezig met regelzaken. Dan ben ik soms maanden met één cliënt in de weer. In de rol van budgetcoach gaat het vaak om kleinschalige problemen”, zegt Harry. “Ik neem de mensen stap voor stap mee en probeer dingen geregeld te krijgen. Ik bel bijvoorbeeld met de Belastingdienst of tref samen met de cliënt betalingsregelingen met bedrijven. Sommige mensen hebben niet eens een computer.”

Pittig

“Het is af en toe pittig. Je hoort heftige verhalen en daar moet je wel tegen kunnen. Het is meer dan alleen administratieve handelingen uitvoeren. Je hebt te maken met je eigen emoties en die van een ander. Ik voel me soms een beetje een maatschappelijk werker.”

Zichtbaar

“In het begin kwamen er vooral mensen die al diep in de problemen zaten”, weet Jacqueline. “Door meer zichtbaar te zijn en informatiepunten en spreekuren in de buurt, komen mensen sneller naar ons toe. Bovendien kunnen we door onze aanwezigheid in de wijk goed samenwerken met welzijn en zorg. Er speelt namelijk altijd meer. Van financiële problemen krijg je vaak andere problemen en van andere problemen krijg je vaak financiële problemen.”

Dozen

Door de zichtbaarheid is het aantal hulpvragen fors gestegen. “De mensen lopen nu sneller bij ons binnen. Dat betekent dat ze de post niet meer laten liggen. Soms kwamen we op plekken waar we tassen en dozen met administratie moesten opruimen. Nu komen ze met elke brief naar ons toe. We kunnen ervoor zorgen dat mensen niet in de schuldhulpverlening terechtkomen.”

Verduurzaming

“Dankzij het Oranje Fonds werken we aan de verduurzaming van het project. We hebben ruimte om te onderzoeken of we de juiste methodiek volgen. We willen echt een verschil maken. En dat kan ook dankzij onze vrijwilligers. Ik vind het heel mooi dat er mensen genegen zijn hun vrije tijd op te offeren om iets voor hun medemens te doen.”

Ervaringsdeskundigen

“Onder de vrijwilligers zijn hoogopgeleiden die ‘between jobs’ zitten, gepensioneerden maar ook ervaringsdeskundigen die anderen willen behoeden dezelfde fout te maken. Iedereen kan helpen en elke hulp is welkom”, vertelt Jacqueline. “Tijdens een spreekuur werken bijvoorbeeld een oud-directeur van de sociale dienst en een bijstandsmoeder samen. Dat is super om te zien. Ik ben heel trots.”

Dankbaar

Als mensen het spreekuur verlaten, ziet Harry vooral opgeluchte mensen. “Ze zijn dankbaar dat ze hulp krijgen. Ze kunnen vaak niet bij familie en vrienden terecht, maar wel bij ons. En na een tijdje krijgt het verhaal vaak een positieve wending.”

Tip

Jacqueline heeft een tip voor andere projecten die een fonds willen aanschrijven voor steun. “Als je echt gelooft in je project, moet je het proberen. Het is een pittige klus, maar laat je niet ontmoedigen.”

Het Oranje Fonds steunt twee jaar met € 102.500,=. Dat geld is bestemd voor de doorontwikkeling van het project.

Meer informatie over SchuldHulpMaatje Parkstad.
Lees ook over andere gesteunde initiatieven.

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte