Prestatiefinanciering - De mogelijkheden bij het Oranje Fonds

Ieder sociaal initiatief of sociale onderneming kent een financieringsbehoefte. Die behoefte verandert bij elke ontwikkelingsfase. Naast giften (via ons reguliere aanvraagproces) verstrekt het Oranje Fonds daarom ook prestatiefinanciering. Onderstaand vertellen we je meer over de mogelijkheden.

placeholder

Prestatiefinanciering

Het Oranje Fonds betaalt voor geleverde prestaties door de aanvrager. Bijvoorbeeld het aantal mensen uit de doelgroep dat succesvol is begeleid, de gemeten toegenomen zelfredzaamheid van de doelgroep of de tevredenheid van vrijwilligers. Hierbij is het noodzakelijk dat je deze prestatie kunt aantonen door middel van een betrouwbare impactmeting. We spreken, in samenspraak met de aanvrager, vooraf heldere, meetbare prestatiedoelen af, op basis waarvan uiteindelijk de definitieve hoogte van de bijdrage wordt bepaald.

Een Social Impact Bonds (SIB) is een vorm van prestatiefinanciering. Bij een Social Impact Bond voorzien (maatschappelijke) investeerders zoals het Oranje Fonds een sociaal initiatief van werkkapitaal om een maatschappelijk probleem, zoals jeugdwerkloosheid, te bestrijden. Op basis van de resultaten van het initiatief wordt bij succes de investeerder terugbetaald door de overheid.

Bij een Social Impact Bond sluiten drie partijen een prestatiecontract:    
1. de uitbetaler, vaak een overheid, 
2. de financier(s)
3. de uitvoerder.

Het contract is gericht op het uitvoeren van projecten om preventief sociale problemen aan te pakken. Het gaat hier om uitvoerders of sociaal ondernemers die met hun product of dienst een maatschappelijk vraagstuk oplossen of hun aanpak willen opschalen. De hiervoor benodigde financiering wordt vooraf beschikbaar gesteld door externe – private – investeerders.

Bij het Oranje Fonds kun je geen directe aanvraag doen voor een SIB. Mocht je mogelijkheden willen verkennen voor de totstandkoming van een SIB neem dan contact op via impactfinanciering@oranjefonds.nl

Gift

Naast het aanvragen van impactfinanciering kan je ook een gift aanvragen. In het geval van een gift verstrekt het Oranje Fonds een bijdrage voor de tegemoetkoming in de projectkosten. Dit is een garantiebijdrage. Dit betekent dat wanneer er meer inkomsten zijn dan kosten de bijdrage van het Oranje Fonds naar rato wordt bijgesteld. Het Oranje Fonds vraagt daarvoor een inspanningsverplichting: je doet zo goed mogelijk je best om de beoogde doelen te realiseren. Bij een garantiebijdrage stelt het Oranje Fonds de hoogte van de bijdrage niet bij op basis van behaalde resultaten. 

Aanvraag

Je kunt het hele jaar een aanvraag indienen voor prestatiefinanciering. Via Mijn Oranje Fonds kun je een aanvraag starten. Wij verzoeken dringend om eerst contact op te nemen met een projectadviseur om de aanvraag bespreken.

Let op: voor een garantiebijdrage (gift) kun je onze reguliere aanvraagprocedure gebruiken.

Wil je weten of je een gift kan aanvragen? Doe dan de projectcheck!

Doe de projectcheck!

Pilot leningen

In 2021 is het Oranje Fonds een pilot gestart voor het verstrekken van leningen in samenwerking met Fair Capital Partners. Het budget voor de pilot is inmiddels uitgeput en er is besloten om verder geen leningen meer te verstrekken gezien de beperkte behoefte hieraan. De komende jaren blijven het Oranje Fonds en Fair Capital Partners de gedane investeringen monitoren.

Meer weten? Neem gerust contact op met: