Buddy to Buddy - Prestatiefinanciering

Buddy to Buddy koppelt (ex-)vluchtelingen en Nederlanders aan elkaar als gelijkwaardige maatjes. Buddy to Buddy wil niet alleen vluchtelingen uit hun sociale isolement halen, maar ook de betrokkenheid van Nederlanders vergroten.

Het Oranje Fonds heeft Buddy to Buddy ondersteund met prestatiefinanciering om de organisatie op maat te helpen bij het opschalen naar nieuwe locaties in Nederland.  

"Uiteindelijk hebben we meer impact gemaakt, met minder geld. We konden de middelen flexibeler inzetten en verkregen sneller draagvlak bij lokale overheden en financiers"
Armijn van Roon

Prestatiefinanciering betekent dat Buddy to Buddy een bijdrage van het Oranje Fonds ontvangt voor van te voren vastgelegde prestatie-indicatoren, zoals het aantal gestarte pilots, het aantal succesvolle maatjeskoppelingen en de tevredenheid van vrijwilligers en deelnemers. Hierop rapporteert Buddy to Buddy periodiek aan het Oranje Fonds. Tegelijkertijd heeft het Oranje Fonds de organisatie de vrijheid gegeven om naar eigen inzicht de middelen over nieuwe locaties in te zetten.