22-06-2021

Corona sociaal herstelfonds stelt 4 miljoen euro beschikbaar

Het Oranje Fonds lanceert vandaag het Corona sociaal herstelfonds. Dit fonds stelt ruim 4 miljoen euro beschikbaar voor het aanpakken van sociale problemen die de coronacrisis heeft veroorzaakt of verergerd. We willen hiermee het belang van het sociale herstel benadrukken, want dat gaat niet vanzelf.

placeholder

Cruciaal

De coronacrisis heeft een enorme impact op het leven van veel mensen. Zo is eenzaamheid toegenomen, zijn meer mensen in armoede beland en is er grote behoefte aan zorg door vrijwilligers.

“Sociaal herstel is de komende tijd dan ook van cruciaal belang”, onderstreept onze directeur Sandra Jetten. “De sociale gevolgen van deze pandemie verdwijnen niet als de mondkapjes afgaan. Daarom is het nu tijd om gezamenlijk in actie te komen. De sociale initiatieven die wij steunen spelen hierbij een belangrijke rol. Wij willen hen helpen en andere organisaties vragen om op hun eigen manier ook bij te dragen. Want er zijn middelen en kennis nodig om de problemen aan te pakken. Samen kunnen we bijdragen aan de sociale wederopbouw van Nederland na deze ontwrichtende crisis.”

Met het Corona sociaal herstelfonds ondersteunen we sociale initiatieven, brengen we partijen bij elkaar en vestigen zo aandacht op de problematiek. De focus ligt daarbij op eenzaamheid, armoede en het mogelijk maken dat mensen dichtbij vrijwillige zorg kunnen krijgen.

Start: 28 juni

Vanaf 28 juni kunnen projecten tegen eenzaamheid die ontstaan of verergerd zijn door de coronapandemie, een beroep doen op het Corona sociaal herstelfonds. We bieden niet alleen financiële steun, maar zetten ons ook in om de initiatieven te versterken en kennis te delen. Zo kunnen de projecten effectief bijdragen aan minder eenzaamheid.

We hopen dat ook andere organisaties meedoen, ieder op hun eigen manier. Zodat ook na corona niemand in onze samenleving er alleen voor hoeft te staan.  

Meer over het Corona sociaal herstelfonds

Bijeenkomst Bouwen aan sociaal herstel

De lancering van het Corona sociaal herstelfonds werd bekendgemaakt tijdens de bijeenkomst Bouwen aan sociaal herstel, georganiseerd door het Oranje Fonds. Het rondetafelgesprek met onder anderen Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau werd live gestreamd. Er werd gesproken over de sociale impact van de coronacrisis op onze samenleving en over manieren om mensen die hieronder lijden te helpen. 

Bekijk de registratie van het rondetafelgesprek