Jouw gift doet ertoe

Je kan het Oranje Fonds steunen met een maandelijkse donatie, een eenmalige gift én met belastingvoordeel. Dankzij jullie gift kunnen we sociale initiatieven helpen die ervoor zorgen dat niemand er alleen voor staat in onze samenleving en iedereen mee kan doen.

Vraag over je donatie?

Heb je vragen over je donatie, wil je jouw donatie veranderen of stopzetten? Via onze donateursservice kan je al deze zaken regelen.

Regel alle zaken via onze donateursservice