Groeiprogramma V: Pioniersprogramma

Het Oranje Fonds Groeiprogramma is een ontwikkeltraject voor maatschappelijke organisaties die verder willen met hun lokale initiatief. Deze editie heeft een nieuwe insteek, waarbij innovatie en verbetering centraal staan, en heet Groeiprogramma V: Pioniersprogramma. 

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor het Groeiprogramma.

placeholder

Met de vijfde editie van het programma richten we ons op startende sociale initiatieven en op sociale initiatieven die al wel enige tijd bezig zijn, maar op zoek zijn naar verbetering / vernieuwing. Doel van het programma is deze initiatieven te versterken en hen helpen hun impact te vergroten. Het gaat deze keer nadrukkelijk niet om organisaties te helpen met hun groei.

Inhoud programma

In dit programma ontvangen 60 innovatieve sociale initiatieven niet alleen een financiële impuls, maar krijgen zij ook workshops en coaching. Het programma duurt 1,5 jaar. Het programma is opgedeeld in twee modules. 

Module 1

Module 1 start in mei 2022 en duurt een half jaar. Via de maatschappelijke variant van het Business Model Canvas krijgen de deelnemers beter zicht op o.a. hun maatschappelijk vraagstuk, het klantsegment, de waardepropositie en de maatschappelijke impact. Daarnaast maken zij eerste versie van een Theory of Change en is er aandacht voor de persoonlijke visie op ondernemerschap en leiderschap. Deelnemers ontvangen ook een financiële bijdrage van (maximaal) € 10.000. Dit bedrag is beschikbaar om uren vrij te maken voor de ontwikkeling van het initiatief. We verwachten dat de organisatie zelf ook een zelfde aantal uren beschikbaar stelt. Er vinden drie bijeenkomsten plaats: een tweedaagse in mei, een driedaagse in juni en een terugkomdag in september.

Module 2

Module 2 start begin 2023, duurt een jaar en heeft plek voor 40 deelnemers. Alleen deelnemers die module 1 goed hebben afgerond kunnen ook deelnemen aan module 2. In deze module staat het onderbouwen van het Business Model Canvas centraal. De deelnemers leren met experimenten aannames in hun plan te onderbouwen of aan te passen. Ook is er aandacht voor financiële vraagstukken, het aanscherpen de Theory of Change en het opstellen van een meetplan en persoonlijke ontwikkeling. Deelnemers ontvangen een financiële bijdrage van maximaal € 40.000. Deze bijdrage is bestemd voor de uren die de deelnemers aan het programma besteden en voor de uitvoering van de experimenten. 

Wat ontvangen de deelnemers?

  • Structuur
  • Ontwikkelruimte (financiering)
  • Mogelijkheden om te werken aan het vergroten van professionele vaardigheden en competenties
  • Leren van elkaar tijdens uitwisselingsbijeenkomsten
  • Toegang tot een netwerk van ervaringsdeskundigen en experts
  • Follow-up mogelijkheden bij positieve resultaten

Wat vragen we van de deelnemers?

  • Wat we van deelnemers verwachten is dat zij de geboden ontwikkelruimte optimaal benutten. Dat betekent dat je de ontwikkeluren echt inzet voor je initiatief, dat je je openstelt voor het leren van elkaar en daarbij niet alleen haalt maar ook brengt. Je bent goed voorbereid en neemt je deelname serieus.
  • Daarnaast vragen we van je dat je medeverantwoordelijkheid op programmaniveau neemt. Dat we samen een succes van het programma willen maken.
  • Verder verwachten we natuurlijk dat je voldoet aan onze formele eisen die logisch voortvloeien uit deelname aan het programma: dat je werkt aan een plan, dat je op de juiste momenten aan ons rapporteert, dat je aanwezig bent bij bijeenkomsten en voortgangsgesprekken. 

Wie zijn de deelnemers?

De deelnemers

Podcast: Groei

In samenwerking met BNR hebben wij de podcast 'Groei' opgenomen. Groei is een podcast voor sociaal ondernemers die willen groeien en hongerig zijn naar kennis en verhalen van anderen die hen zijn voorgegaan. In iedere aflevering hoor je het verhaal van een deelnemer van ons vorige Groeiprogramma. 

Downloads

In de eerste drie edities van het programma werkten de deelnemers met het Groeiboek, een door het Oranje Fonds samengestelde uitgave waarin alle aspecten van het programma staan uitgewerkt. Of bekijk de publicatie 'Groei'.

Videoserie

Verschillende deelnemers van het Oranje Fonds Groeiprogramma zijn geportretteerd in een videoserie. Benieuwd naar het verhaal van initiatiefnemers én de mensen die zij helpen?

Bekijk de videoserie

Mooie verhalen van deelnemers
Wat heeft het Groeiprogramma de deelnemers gebracht? Ze vertellen het in deze compilatievideo:

Vragen? Neem dan contact op met:

Contact

Heb je vragen over het Oranje Fonds Groeiprogramma, dan kun je mailen naar groeiprogramma@oranjefonds.nl. Voor alle overige vragen kun je contact opnemen met de projectleiders van het Oranje Fonds Groeiprogramma.