Downloads

Heeft u een bijdrage ontvangen? Wij stellen het op prijs als u dit vermeldt in uw publicaties.

U kunt het Oranje Fonds logo downloaden in de volgende formaten:

Variant 1: Bloklogo Oranje Fonds

Variant 2: Liggend logo Oranje Fonds

Formulieren
Het indienen van een financiele aanvraag bij het Oranje Fonds gaat via Mijn Oranje Fonds. Het Oranje Fonds is actief in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Wilt u een bijdrage voor een project in het Caribische deel van het koninkrijk? Kijk dan op www.samenwerkendefondsen.org.

Algemene Bepalingen
In de Algemene Bepalingen leest u de voorwaarden waaronder het Oranje Fonds bijdragen toekent. Raadpleegt u daarnaast onze richtlijnen.

Heeft u reeds een bijdrage ontvangen?

Alle benodigde (evaluatie)formulieren vindt u hier als download.

Reglement voor heroverweging

Dit reglement biedt uitsluitsel in geval van onvrede over de inhoud en de motivering van een door het Oranje Fonds genomen beslissing over een fondsaanvraag. Doelstelling van het reglement:

  • recht doen aan de individuele aanvrager;
  • het verbeteren van de kwaliteit van het bestedingsbeleid van het Oranje Fonds.

 

Klachtenreglement

Is er sprake van onvrede betreffende een handeling of gedraging van het Oranje Fonds, of van haar medewerkers, dan biedt dit reglement uitkomst. Klachten kunnen zowel betrekking hebben op de dienstverlening als de fondswerving van het Oranje Fonds.