Downloads

Op deze pagina vindt u alle belangrijke downloads met betrekking tot het Oranje Fonds. Heeft u een bijdrage ontvangen? Wij stellen het op prijs als u dit vermeldt in uw publicaties.

Logo's

Een bloklogo en liggend logo van het Oranje Fonds vindt u hier.

Formulieren

Het indienen van een financiele aanvraag bij het Oranje Fonds gaat via Mijn Oranje Fonds. Het Oranje Fonds is actief in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Wilt u een bijdrage voor een project in het Caribische deel van het koninkrijk? Kijk dan op www.samenwerkendefondsen.org.

Algemene Bepalingen

In de Algemene Bepalingen leest u de voorwaarden waaronder het Oranje Fonds bijdragen toekent. Raadpleegt u daarnaast onze richtlijnen.

Heeft u reeds een bijdrage ontvangen?

Alle benodigde (evaluatie)formulieren kunt u hier downloaden.

Reglement voor heroverweging

Dit reglement biedt uitsluitsel in geval van onvrede over de inhoud en de motivering van een door het Oranje Fonds genomen beslissing over een fondsaanvraag. Lees meer.

Klachtenreglement

Is er sprake van onvrede over een handeling of gedraging van het Oranje Fonds of één van de medewerkers, dan biedt dit reglement uitkomst.