Downloads

Op deze pagina vindt u alle belangrijke downloads met betrekking tot het Oranje Fonds. Heeft u een bijdrage ontvangen? Wij stellen het op prijs als u dit vermeldt in uw publicaties.

Logo's

Een bloklogo en liggend logo van het Oranje Fonds vindt u hier.

Algemene Bepalingen

In de Algemene Bepalingen leest u de voorwaarden waaronder het Oranje Fonds bijdragen toekent. Raadpleegt u daarnaast onze richtlijnen.

Heeft u al een bijdrage ontvangen?

Alle benodigde (evaluatie)formulieren kunt u hier downloaden.

Reglement voor heroverweging

Dit reglement biedt uitsluitsel in geval van onvrede over de inhoud en de motivering van een door het Oranje Fonds genomen beslissing over een fondsaanvraag. Lees meer.

Klachtenreglement

Is er sprake van onvrede over een handeling of gedraging van het Oranje Fonds of één van de medewerkers, dan biedt dit reglement uitkomst.