Donaties 100% naar sociale initiatieven

Het Oranje Fonds is een fondsenwervende instelling met een eigen vermogen. Het rendement van dit vermogen dekt de kosten van onze organisatie. Dit stelt ons in staat donaties volledig te besteden aan sociale initiatieven. Elke bijdrage is welkom en waardevol en wordt 100% besteed aan een betrokken samenleving.

Hartelijk dank aan onze donateurs!

 • Het Oranje Fonds heeft 25.000 Vrienden. Wij hopen dat duizenden anderen zich daar de komende jaren bij aansluiten. Lees er meer over in ons meerjarenbeleidsplan 'Meedoen op maat'. 
 • Het Oranje Fonds werkt graag samen met bedrijven die samen met ons willen verder bouwen aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Bekijk onze partners.
 • Jaarlijks worden er nieuwe Oranje Fondsen op Naam gestart. Een overzicht vindt u hier.
 • De grootste en oudste bron van inkomsten van het Oranje Fonds komt uit de opbrengst van kansspelen. Het Oranje Fonds is beneficiant van de Nationale Postcode Loterij en ontvangt jaarlijks een bijdrage van De Nederlandse Loterij.

Elke geschonken euro naar sociale initiatieven

 • Het Oranje Fonds steunt jaarlijks zo'n 10.000 sociale initiatieven. Benieuwd welke dat zijn? Hier kunt u ze allemaal bekijken en sorteren per jaar, gebied of programma.
 • Iedereen voelt zich graag thuis in zijn buurt. Daarom steunen wij buurtinitiatieven, onder andere met het vieren van Burendag.
 • Het Oranje Fonds steunt talloze vrijwilligersinitiatieven. Tijdens NLdoet én de rest van het jaar. Belangrijk, want vrijwilligers zijn het kloppend hart van onze samenleving.
 • Het komt vaak voor dat iemand tijdelijk wat extra aandacht nodig heeft. Een maatje kan dan heel waardevol zijn. Daarom voeren wij campagne om zoveel mogelijk nieuwe maatjes te werven.

Organisatiekosten gedekt door rendement vermogen

Onze salaris-, kantoor- en andere organisatiekosten worden gefinancierd uit het rendement op het vermogen. Iedere gedoneerde euro gaat zo volledig naar de doelstelling van het Fonds. Het Oranje Fonds heeft een relatief kleine, efficiënte en professionele bureau organisatie om sociale initiatieven op allerlei manieren te ondersteunen. We beoordelen aanvragen, doen toekenningen, ontwikkelen de organisatie en gebruiken communicatie om te werven, te verantwoorden en te erkennen. Het bureau staat onder leiding van de directeur en telt vier afdelingen.

 • De afdeling Projectadvies: Hier komen alle aanvragen voor een financiële bijdrage binnen. De projectadviseurs beoordelen de aanvragen volgens vaste criteria. Alle besluiten van projectadviseurs worden vervolgens intern getoetst en besproken. Voor toekenningen boven € 150.000,- is goedkeuring van het bestuur noodzakelijk. Verder werken de adviseurs aan inhoudelijke ontwikkeling en coördinatie van programma’s, in nauwe samenwerking met de afdeling Communicatie.
 • De afdeling Communicatie en Fondsenwerving is verantwoordelijk voor de externe communicatie van het Oranje Fonds. De medewerkers organiseren campagnes en speciale bijeenkomsten. Ook helpt de afdeling, waar nodig, organisaties die een bijdrage hebben gekregen met het genereren van publiciteit. Alle activiteiten rond fondsenwerving worden hier gecoördineerd.
 • De afdeling Financiële Administratie leidt de geldstromen van het Fonds in goede banen en zorgt dat betalingen tijdig de deur uitgaan. Ook stelt de afdeling periodieke rapportages op waarmee bestuur en directie de financiële voortgang en ontwikkelingen kunnen toetsen en zo nodig bijsturen. En natuurlijk wordt hier ieder jaar de begroting en de jaarrekening samengesteld. Daarnaast liggen er taken op het gebied van het vermogensbeheer van het Fonds.
 • De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit een tweetal teams: projectbegeleiding en ondersteuning. Projectbegeleiding draagt zorg voor de zorgvuldige behandeling van alle correspondentie met projecten en organisaties die een financiële bijdrage vragen aan het Oranje Fonds. Zij ondersteunen de projectadviseurs in hun taken.

Salariëring directeur

 • Er zijn regels voor de inkomens van directeuren van goede doelen, met de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor de semipublieke sector als uitgangspunt. Dat betekent dat het maximumsalaris voor hen omlaag gaat van € 158 duizend naar € 144 duizend. Het salaris van de huidige directeur (Peter Douwes) valt onder deze norm.

Bekijk hier het online jaarverslag 2018. 

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande? U kunt onze Donateursservice telefonisch bereiken via 030 656 45 24 tijdens kantooruren en via -email: donateursservice@oranjefonds.nl

Vragen? Neem dan contact op met:

Berrie Jurg

Fondsenwerver Particulieren
berrie.jurg@oranjefonds.nl
030 233 93 62

Anderen bekeken ook