Medewerkers

Het Oranje Fonds is een relatief kleine, efficiënte en professionele organisatie. We beoordelen aanvragen, doen toekenningen, ontwikkelen de organisatie en streven ernaar op professionele wijze over onze werkzaamheden te communiceren. Het bureau staat onder leiding van de directeur en telt vier afdelingen.


Management Team

RvdG16.jpg
ir. Ronald C. van der Giessen
Directeur

Nevenfuncties
AM.jpg
drs. Anne Maljers
Plv. directeur / Hoofd Projectadvies

Facebook
KB.jpg
drs. Kees Beeldman
Hoofd Bedrijfsvoering

 
MVH2.jpg
drs. Marc van Hal MBA
Hoofd Communicatie, Fondsenwerving en Campagnes

 
IR.jpg
drs. Ida Riepma
Hoofd Financiën

 

Afdeling Projectadvies
Hier komen alle aanvragen voor een financiële bijdrage binnen. De projectadviseurs beoordelen de aanvragen volgens vaste criteria. Alle besluiten van projectadviseurs worden vervolgens intern getoetst en waar nodig besproken. Voor toekenningen boven € 150.000,- is goedkeuring van het bestuur noodzakelijk. Verder werken de adviseurs aan inhoudelijke ontwikkeling en coördinatie van programma’s, in nauwe samenwerking met de afdeling Communicatie.

PA2.jpg
mr. drs. Pim Achterkamp
Senior projectadviseur
ba.jpg
mr. Bas Arends
Senior projectadviseur
KA.jpg
drs. Kristel Ashra
Projectadviseur
MB.jpg
drs. Maayke Botman
Projectadviseur
cbw2.jpg
Carolien Brugman
Projectadviseur
ec.jpg
drs. Eline Crins
Projectadviseur
TH.jpg
Timo Hendrikx BSW
Projectadviseur
MH.jpg
drs. Mariëlle Hoeijmakers
Projectadviseur
LdL.jpg
drs. Liza de Laat
Projectadviseur
ml.jpg
drs. Mirjam Lammers
Projectadviseur
fm.jpg
drs. Freek Mekking
Senior projectadviseur
Facebook
MPo2.jpg
drs. Miro Popovic
Projectadviseur
default.jpg
drs. Bea Stalenhoef
Projectadviseur
MV2.jpg
drs. Melanie Vaessen
Projectadviseur
AW.jpg
drs. Annemarie Weeda
Projectadviseur
NvZ.jpg
drs. Niels van Zeben
Projectadviseur


Afdeling Communicatie, Fondsenwerving en Campagnes
Deze afdeling is verantwoordelijk voor de externe communicatie over het Oranje Fonds. De medewerkers organiseren campagnes en speciale bijeenkomsten. Ook helpt de afdeling, waar nodig, organisaties die een bijdrage hebben gekregen met het genereren van publiciteit. Alle activiteiten rond fondsenwerving worden hier gecoördineerd.

ACVD2.jpg
Angélique van Dijk
Secretaresse
ME[1].jpg
Michelle Cramwinckel MA
Communicatieadviseur
YHVG[1].jpg
Yolanda Hakkenberg van Gaasbeek
Secretaresse
bj[1].jpg
drs. Berrie Jurg
Fondsenwerver
JK.jpg
Judith van Kranenburg-Miltenburg
Bijzondere Giften / Fondsenwerving
default.jpg
Pauline Mebrahtu
Medewerker Donateursservice
mp2.jpg
drs. Marinka Peerdemann
Communicatieadviseur
CP2.jpg
Carola Poetsma
CRM/databasebeheerder
RP3.jpg
Rosanne Prinsen MSc
Communicatieadviseur
mvs[1].jpg
Marcel van Spronsen BBA
Communicatieadviseur
LdK.jpg
Lisanne de Keijzer
Coördinator collecte
NV2.jpg
Nerina Vilchez MA
Adviseur Publiciteit en Social Media
EVV3.jpg
Eveline van Vliet
Communicatieadviseur
FZ[1].jpg
Floris Zijlstra MA
Adviseur Publicaties en Online Media

Afdeling Financiële Administratie
Deze afdeling leidt de geldstromen van het Fonds in goede banen en zorgt dat betalingen tijdig de deur uitgaan. Ook stelt de afdeling periodieke rapportages op waarmee bestuur en directie de financiële voortgang en ontwikkelingen kunnen toetsen en zo nodig bijsturen. En natuurlijk wordt hier ieder jaar de begroting en de jaarrekening samengesteld. Daarnaast liggen er taken op het gebied van het vermogensbeheer van het Fonds.

JV[1].jpg
Jeannette Veldhuizen
Medewerker Financiële administratie

Afdeling Bedrijfsvoering
De afdeling bedrijfsvoering bestaat uit een tweetal teams: projectbegeleiding en ondersteuning.

Team projectbegeleiding
Deze afdeling draagt zorg voor de zorgvuldige behandeling van alle correspondentie van projecten en organisaties die een financiële bijdrage vragen aan het Oranje Fonds. Zij ondersteunen de projectadviseurs in hun taken.

sa[1].jpg
Saliha El Abouti
Officemanager en projectbegeleiding
ma[1].jpg
Monique Arends
Projectbegeleiding
MG[1].jpg
Monique van Galen
Projectbegeleiding
LJ3.jpg
Linda Jonkman
Projectbegeleiding
SL.jpg
Sebastian Lo
Projectbegeleiding

Team ondersteuning

avd[1].jpg
Ariane van Doorn
Directiesecretariaat
ye[1].jpg
Yolande Elderenbosch
Receptie en post
jk[1].jpg
John Kosterman
Post en archief
MAUDY[1].jpg
Maudy van Lingen
Catering
jm[1].jpg
Jos van de Mheen
Receptie en post
BN[1].jpg
Bert Neuman
Facilitair manager
WIWID.gif
Wiwid Titaheluw - Widanarti
Catering
hp[1].jpg
Hanneke Phielix
Applicatie- en bestandsbeheerder
AR2.jpg
Anita Rampersad
Post en bestandsbeheer
LvdH.jpg
Leila van den Heuvel
Receptie en post