De historie van maatjesprojecten

De eerste Maatjesprojecten in Nederland ontstonden ten tijde van de uitbraak van de ziekte aids halverwege de jaren tachtig. Omdat de reguliere gezondheidszorg aan aids-patiënten tekort schoot, sprongen vrienden en anderen in voor ondersteuning, psychosociale hulp of gewoon ter ontspanning. 

Deze ‘buddy’s’ uit de aids-hulpverlening hebben waarschijnlijk model gestaan voor allerlei andere Maatjesprojecten, die ons land nu rijk is. Sinds 1978 was al wel het Maatjesproject van Vitalis werkzaam en is daarmee het oudste in Nederland. Dit project is ook deelnemer aan het Oranje Fonds Groeiprogramma.

Vanaf 2006

Op initiatief van de Volkskrant bedachten vooraanstaande sociale wetenschappers in 2006 oplossingen voor de grootste sociale vraagstukken van Nederland. In deze ‘Sociale Agenda’ werd het plan ‘een mentor voor iedereen aan de onderkant’ zelfs als beste gewaardeerd.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning die begin 2007 werd ingevoerd stelt als maatschappelijk doel: ‘Meedoen van álle burgers aan álle facetten van de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen.’

Maatjesprojecten passen uitstekend in dat gedachtegoed. Enerzijds omdat deze projecten mikken op participatie en zelfredzaamheid. Anderzijds omdat burgers zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving en een deel van hun tijd vrijwillig inzetten om een ander (op weg) te helpen.

Lees alles over onze campagne Maatjes Gezocht hier.