Beoordeling

De projectadviseurs van het Oranje Fonds beoordelen alle aanvragen die binnenkomen. Daarbij bekijken zij onder meer of een aanvrager binnen ons werkgebied valt en of het project bijdraagt aan onze doelstelling en missie.

Het Oranje Fonds let bij de beoordeling van de aanvraag in ieder geval op de onderstaande punten:

  • Draagt het project bij aan de missie van het Fonds?
  • Is er sprake van duurzaamheid, bijvoorbeeld een solide organisatie met een goede staat van dienst of een goed onderbouwd plan van een nieuwe organisatie?
  • Is er sprake van samenwerking met andere (welzijns)organisaties? Als er wordt samengewerkt zijn het draagvlak en de duurzaamheid vaak groter.
  • Is er sprake van een financiële noodzaak? Het Oranje Fonds heeft beperkte middelen en zet zijn geld zo effectief mogelijk in. Als het project (deels) door de eigen organisatie of achterban kan worden betaald, dan zijn wij terughoudend met een bijdrage.
  • De statuten van de aanvragen mogen geen punten bevatten die in conflict zijn met de doelstelling en werkwijze van het Fonds.
  • De financiële onderbouwing moet kloppend en redelijk zijn.
  • Projecten die voortkomen uit actieve burgers hebben een streepje voor.

Meerjarige toekenning

Soms nemen wij ons voor een bijzonder project meerdere jaren financieel te ondersteunen. In dat geval vragen we de aanvragers na ieder jaar om een uitgebreide rapportage. De bijdrage voor een volgend jaar wordt alleen beschikbaar gesteld als naar de mening van het Fonds het verloop van het project in het eerste jaar continuering zinvol maakt.