Beoordeling

U heeft een aanvraag bij ons Fonds ingediend, maar wat gebeurt er vervolgens met uw aanvraag? Hier geven wij een korte beschrijving van de stappen die doorlopen worden afhankelijk van of uw aanvraag in behandeling genomen wordt, dan wel direct afgewezen wordt. Belangrijk om te weten is dat er nooit een besluit over uw aanvraag door één adviseur genomen wordt; vanaf binnenkomst wordt uw aanvraag door meerdere adviseurs besproken.

Stap 1: registratie

Nadat uw aanvraag bij ons is binnengekomen via Mijn Oranje Fonds wordt deze geregistreerd en krijgt u een ontvangstbevestiging. Het registratienummer van uw aanvraag is tevens ons dossiernummer waarin we alle informatie over uw project vastleggen. In al onze verdere correspondentie over uw project wordt dit nummer gebruikt. Ook als u contact zoekt met ons over uw aanvraag is het handig als u dit nummer bij de hand heeft.

Stap 2: eerste beoordeling: aanvraag in behandeling of een directe afwijzing

Elke week worden alle nieuw binnen gekomen aanvragen verdeeld over de projectadviseurs. Zij vergaderen eens per week over de nieuwe aanvragen. Tijdens het overleg wordt gezamenlijk besproken of een aanvraag bijdraagt aan onze doelstelling en voldoet aan onze criteria. Vervolgens krijgt elke projectadviseur een aantal aanvragen toegewezen. Aanvragen waarvan duidelijk is dat die niet voldoen aan onze doelstelling en criteria worden direct afgewezen. Een projectadviseur informeert een aanvrager zo spoedig mogelijk over de afwijzingsgrond. De overige aanvragen worden in behandeling genomen.

Stap 3: aanvraag in behandeling: aanvullende informatie

Nadat een aanvraag in behandeling is genomen, streven wij er naar dat een aanvrager binnen 6 weken bericht van ons krijgt. In de meeste gevallen stellen wij aanvullende vragen over uw aanvraag of vragen we ontbrekende stukken op.

We ontvangen uw gegevens en antwoorden graag uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van deze mail. Uw reactie en bijbehorende documenten dient u te uploaden via uw eigen 'Mijn Oranje Fonds' account. Hier kunt u ook zelf de status van uw aanvraag volgen. Mocht u hierbij onze ondersteuning nodig hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Opsturen per post of e-mail is dus niet meer nodig. Na ontvangst van de gevraagde stukken berichten wij u binnen zes weken schriftelijk over de verdere gang van zaken.

Stap 4: besluitvorming

Positief advies
Als de adviseur een compleet beeld heeft van uw aanvraag, schrijft hij of zij een advies. Als het om een bijdrage van ons Fonds tot € 10.000,= gaat dan wordt dit advies beoordeeld door een collega adviseur. In het geval van een hogere bijdrage wordt er een besluit  genomen over uw aanvraag in een tweewekelijkse vergadering van projectadviseurs en het Hoofd Projectadvies. Vervolgens neemt ons management team een besluit als het om bijdragen hoger dan € 50.000,= gaat en als het een bijdrage hoger dan € 150.000,= betreft neemt ons bestuur een besluit.

Negatief advies
Over een negatief advies wordt altijd een besluit genomen in de tweewekelijkse vergadering van adviseurs. De aanvrager krijgt zo spoedig mogelijk bericht over de besluitvorming.

Meerjaren aanvraag

Het kan zijn dat een aanvraag voor meerdere projectjaren bij ons Fonds ingediend wordt. Nadat wij een positief besluit hebben genomen over het gehele project vragen wij u aan het eind van elk projectjaar de volgende informatie in te dienen:

  • een verslag over de behaalde resultaten en inspanningen die gepleegd zijn;
  • een plan voor het volgende projectjaar met (eventueel bijgestelde) doelen voor dat jaar;
  • de meest recente jaarrekening van de organisatie en de exploitatiebegroting van het lopend jaar.

Wij nemen over elk projectjaar een besluit.

Niet eens met ons besluit?

Het kan zijn dat u het niet eens bent met ons besluit over uw aanvraag en onze motivering daarbij. In dat geval biedt het Reglement voor heroverweging uitkomst.

Doelstelling van het reglement:

  • recht doen aan de individuele aanvrager;
  • het verbeteren van de kwaliteit van het bestedingsbeleid van het Oranje Fonds.