Zeeuws Heldenfonds

Het Oranje Fonds heeft samen met de Provincie Zeeland en VZG een fonds ingericht in het kader van het steunen van projecten in Zeeland die ervoor zorgen dat de provincie sociaal en leefbaar blijft.

Het Zeeuws Heldenfonds wil de Zeeuwen stimuleren om samen actief te zijn en dingen te doen voor hun dorp of stad. Voor de oprichters van het fonds is een aantal thema’s extra belangrijk: het verlenen van zorg door mantelzorgers of andere vrijwilligers, het leefbaar houden van kleine kernen, het mogelijk maken dat iedereen mee kan doen in de samenleving, ongeacht de sociaal-economische status en het mogelijk maken dat iedereen een onderwijs kan volgen en werk kan vinden.

Sociaal en leefbaar Zeeland

Sociale projecten komen in aanmerking voor een bijdrage als zij passen binnen de kaders van het bestedingsbeleid van het Oranje Fonds. Het gaat om projecten die mensen met elkaar verbinden. Met het Zeeuws Heldenfonds hopen we in de komende jaren een flink aantal projecten te kunnen steunen, om zo bij te dragen aan een sociaal en leefbaar Zeeland.

We hopen ook dat de oprichting van het fonds ervoor zorgt dat meer Zeeuwse organisaties die aan de doelstellingen van het Oranje Fonds voldoen, een beroep gaan doen op de financieringsmogelijkheden.

Organisaties die een beroep willen doen op het Zeeuws Heldenfonds kunnen hiervoor een aanvraag doen bij het Oranje Fonds via www.oranjefonds.nl/aanvragen.

Logo VZHLogo provincie Zeeland