Steun het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt projecten die mensen met elkaar verbinden. Met geld, aandacht, advies en warme toewijding. Als we er allemaal voor elkaar zijn, kan iedereen meedoen. Zo krijgen ouderen een maatje, komen jongeren samen in een opgeknapt wijkcentrum, bieden vrijwilligers in het hospice een luisterend oor en brengt de buurttuin mensen bij elkaar. Vrijwilligers hebben daar een onmisbare rol en dat stimuleren we. Bijvoorbeeld met NLdoet en Maatjes Gezocht. En met Burendag maken we van de straat een thuis. 

Hoe kunt u meedoen?

Goed besteed

Alle schenkingen in welke vorm of van welke omvang dan ook, zijn van harte welkom. Er zijn verschillende mogelijkheden maar voor iedere schenking geldt: 

Doe een eenmalige gift!

Vrijstelling

Het Oranje Fonds is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan het Oranje Fonds zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gehele gift komt daarom ten goede aan sociale initiatieven in het Koninkrijk der Nederlanden, temeer omdat wij onze exploitatiekosten uit eigen middelen betalen.

Notariële schenking

Overweegt u een groot bedrag aan het Oranje Fonds te schenken? Dan bieden wij u de fiscaal aantrekkelijke optie van schenken per notariële akte (het gehele bedrag is aftrekbaar van uw inkomensbelasting, er geldt geen drempel). lees meer

Fonds op Naam

Misschien wilt u uw eigen fonds oprichten. Als de doelstelling daarvan binnen het brede terrein van het Oranje Fonds valt, bieden wij u graag onze kennis en ervaring aan. U kunt een Fonds op Naam bij ons instellen. Samen met u bepalen we het doel en wij zorgen er voor dat er jaarlijks goede projecten worden gesteund met uw Fonds op Naam.

Testament

Uiteraard kunt u het Oranje Fonds opnemen in uw testament. Dit kan door middel van een erfstelling of een legaat. Het Oranje Fonds ontvangt dan een vastgesteld percentage (erfstelling) of een bepaald bedrag (legaat) van de erfenis. Uw notaris kan u hierbij adviseren. Per 1 januari 2006 is elke gift aan goede doelen organisaties zoals het Oranje Fonds, vrijgesteld van erfbelasting.

Steun het Oranje Fonds met een eenmalige gift

Wilt u ons direct of eenmalig steunen, klik hier.
U kunt ook zelf een bijdrage overmaken op NL70INGB0000888444 t.n.v. Stichting Oranje Fonds .


Meer weten?

Meld u aan voor de online nieuwsbrief Voor Vrienden.
Heeft u vragen over steun aan het Oranje Fonds? Neemt u contact op via donateursservice@oranjefonds.nl of tel: 0900-4488448.