Transnational Giving Europe

Het Oranje Fonds is gestopt met dienstverlening voor Transnational Giving Europe (TGE). TGE is een netwerk van prestigieuze filantropische instellingen die internationaal samenwerken om filantropie in Europa te bevorderen en dekt 19 landen.

In maart 2017 zal een nieuwe partner de rol van het Oranje Fonds overnemen. Meer informatie hierover zal te zijner tijd via onze website en de website van TGE te vinden zijn. Donaties die op de bankrekening van het Oranje Fonds na 30 november binnenkomen zullen worden teruggestort. De donoren die een periodieke schenking via het Oranje Fonds hebben lopen en zo een bijdrage leveren aan een van de erkende begunstigde goede doelen zullen uiteraard volgens de overeenkomst worden uitgevoerd. Te zijner tijd zullen deze overeenkomsten door ons worden overgedragen aan de nieuwe partner.

Als u vragen heeft over uw donatie of andere vragen met betrekking tot TGE, neem dan contact op met het Oranje Fonds. We zullen proberen om u zo goed mogelijk te helpen. U vindt onze contactgegevens rechts op deze pagina.

Transnational Giving Europe

The Oranje Fonds has stopped its services for Transnational Giving Europe (TGE). TGE is a network of prestigious philanthropic institutions collaborating internationally to foster charitable giving within Europe and covers 19 countries. Being a partner of the network makes it possible for thousands of non-profit organizations in your country to fundraise abroad, overcoming fiscal barriers still existing in Europe. More members in different countries means more incentives to international giving and fundraising opportunities. In March 2017, a new partner will take over the role of the Oranje Fonds. More information about this will be available in due time via our website and the website of TGE,

Donations that arrive at the Oranje Fonds after 30 November will be refunded. Donors that contribute a periodic amount to one of the accredited beneficiary charities through us will be transferred by the Oranje Fonds according to contract. If you have any questions about your donation or other questions concerning TGE, please contact the Oranje Fonds. We will try to help you as much as possible. You can find our contactdetails on the right of this page.
 

Vragen? Neem dan contact op met:

Judith van Kranenburg

Bijzondere Giften / Fondsenwerving
judith.van.kranenburg@oranjefonds.nl
030 233 93 63