Toezeggingsbrief

Wanneer het Oranje Fonds een aanvraag honoreert, wordt de toezegging formeel vastgelegd in een toezeggingsbrief.

In deze brief staan met name de volgende zaken vermeld:

  • het doel, waarvoor onze bijdrage bestemd is;
  • de voorwaarden, die op onze toezegging van toepassing zijn, waaronder onze Algemene Bepalingen;
  • de mogelijkheid om een voorschotbetaling aan te vragen;
  • de wijze waarop en de termijn waarbinnen de toegezegde bijdrage verantwoord moet worden.

Bevestiging van onze toezeggingsbrief

Toezeggingsbrieven verzenden wij altijd in tweevoud. Het ene exemplaar is bestemd voor uw eigen administratie. Het andere exemplaar dient u rechtsgeldig te ondertekenen en binnen 30 dagen aan ons retour te zenden ter bevestiging dat u akkoord gaat met onze toezegging en de voorwaarden die daar op van toepassing zijn.

Algemene bepalingen

Op iedere toezegging van het Oranje Fonds zijn onze Algemene Bepalingen van toepassing.