Themagift

Vindt u het ook zo belangrijk, een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat? Gelijke kansen, voor elkaar zorgen. Het tegengaan van eenzaamheid, bij jongeren en ouderen. U kunt het verschil maken door het Oranje Fonds te steunen.

placeholder

Samen voor Gelijke Kansen

Iedereen verdient dezelfde kansen in het leven, maar in Nederland zijn de kansenverschillen enorm. Je afkomst, armoede of gezondheid bepalen in grote mate je toekomst. Daarom versterkt het Oranje Fonds sociale initiatieven die leerwerktrajecten, huiswerkhulp of talentontwikkeling aanbieden. Samen zorgen we ervoor dat iedereen een gelijke kans krijgt. Kinderen en jongeren, mensen met een beperking, nieuwkomers en dak- en thuislozen, iedereen doet ertoe.

Themagift Samen voor Gelijke Kansen

U kunt deze belangrijke initiatieven ook steunen met een Themagift aan het Oranje Fonds. Daarmee steunt u initiatieven dichtbij huis en helpt u kansengelijkheid te bevorderen! Bij een Themagift (vanaf 10.000 euro ineens of bijvoorbeeld gedurende 5 jaar 2.000 euro) ontvangt u een rapportage over de voortgang binnen het thema. Wij informeren u persoonlijk over de besteding van uw gift en u ontvangt uitnodigingen voor activiteiten binnen het thema. Vraag (vrijblijvend) de Themagift folder aan.

Met een schenking vanaf € 10.000, = kunnen we samen met u bekijken wat het beste bij u past en hoe we met uw gift impact in de samenleving kunnen vergroten. Bijvoorbeeld door een specifiek thema te steunen. Of een eigen Fonds op Naam op te richten.

Themagift Samen tegen Eenzaamheid

In Nederland voelt 1 op de 10 Nederlanders zich erg eenzaam. Daarom versterkt het Oranje Fonds sociale initiatieven zoals maatjesprojecten. U kunt deze belangrijke initiatieven steunen met een Themagift aan het Oranje Fonds. Daarmee help u eenzaamheid verminderen. Meer weten? Vraag de informatiefolder aan. 

Dankzij uw gift kunnen we initiatieven die ertoe doen steunen. We betrekken u dan ook graag bij het werk van het Oranje Fonds en houden u persoonlijk op de hoogte van de besteding van uw gift door onze activiteiten en resultaten op dat thema en alle relevante ontwikkelingen met u te delen.

“Sinds ik Martijn ken voel ik me minder eenzaam. Zonder hem had ik veel dingen zelf moeten uitzoeken.”
- Wasem uit Syrië over zijn taalmaatje Martijn.

Vraag onze themagift informatiefolder aan

“Het is echt een partnership, waarbij wij het geld ter beschikking stellen. En het Oranje Fonds de kennis en de kunde om dat goed te bestemmen.” 

- Han en Gieneke, betrokken schenkers bij het Oranje Fonds

Lees hier waarom Han en Gieneke een Fonds op Naam zijn gestart

Overweegt u initiatieven te steunen via het  Oranje Fonds? Dat waarderen wij enorm. Uw gift maakt een wezenlijk verschil. Onze adviseur Filantropie, Frances Hilbers, staat u bij met deskundig advies en gaat graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. 

Wij gaan graag met u in gesprek

placeholder

Frances Hilbers

Adviseur Filantropie & Nalatenschappen - Filantropie-advies voor particulieren
030 233 93 60