placeholder

Young Leaders Community: ‘De scholieren herkennen zich in de Marokkaans-Nederlandse rolmodellen’

Talenten ontdekken, meer zelfvertrouwen krijgen en schoolvaardigheden verbeteren. Adam (11) deed, toen hij in groep 7 zat, mee aan de Talenten Academie in Den Haag. “Ik vond het heel leuk en heb veel geleerd. Ik ben beter geworden in begrijpend lezen en in sommige vakken. De rolmodellen proberen ons zoveel mogelijk te helpen en ze motiveren ons. Het leukste was samenwerken.”

Locatie:
Den Haag

Ieder jaar kunnen Marokkaans-Nederlandse scholieren van een bepaald schooljaar meedoen aan het project van de Young Leaders Community (YLC). Aaya (23): “Ze krijgen trainingen die te maken hebben met karaktervorming, studievaardigheden, sociale vaardigheden en actief burgerschap. En het mooiste is dat we dat doen met behulp van rolmodellen: studenten of young professionals met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond. De kinderen herkennen zich in hen. Ze laten de scholieren weten dat ze ertoe doen en dat hun mening telt.”

"Onze Marokkaans-Nederlandse rolmodellen laten de scholieren weten dat ze ertoe doen en dat hun mening telt"
Aaya
Young Leaders Community

Na een oproep meldde de student geneeskunde zich aan als rolmodel. “Net als de andere vrijwilligers had ik het mooi gevonden als ik vroeger iemand had gehad om tegenop te kijken, die op mij leek en uit dezelfde omgeving kwam. We laten de kinderen zien: als ik dit kan, dan kan jij dit ook. Dat is het hele principe van de Talenten Academie. We geven het als generatie aan elkaar door.”

Ruimte om te groeien

Als student heeft ze het druk, maar Aaya vindt het belangrijk iets terug te doen. “Het is dankbaar werk. Je ziet direct de impact die je maakt. De kinderen ontdekken hun talenten, krijgen meer zelfvertrouwen en zijn blij met wie ze zijn. We hebben klassen van tien scholieren zodat ze veel aandacht krijgen. Voor de klas staan een man en vrouw. Op die manier kunnen de jongens en de meisjes zich identificeren met de rolmodellen.”

Ook de rolmodellen willen elke keer weer voor de klas staan. “Je ziet wat je voor de kinderen kunt betekenen. Dat motiveert om terug te komen. Het feit dat ik nog steeds zo betrokken ben zegt genoeg over de impact van het project op mijn leven. Ooit stond ik zelf voor de klas. En nu adviseer ik het bestuur. Er wordt ruimte gegeven om te groeien.”

Adam is ook gegroeid. Hij durft in zijn klas op school meer te vertellen. “Ik zeg wat ik wil. Eigenlijk voel ik me zelfverzekerder.” Vorig jaar kwam zijn broer een keer mee om te helpen achter de schermen. Aaya: “Hij was toen 14 jaar. Hij wilde graag het organisatieteam ondersteunen. Die betrokkenheid is zo mooi. We zijn een warme community waar mensen onderdeel van willen zijn. De vrijwilligers geven elkaar ook het gevoel dat ze ertoe doen. Ze zijn van alle leeftijden, hebben verschillende achtergronden en ervaren dat het indrukwekkend is wat ze hebben bereikt. Er ontstaan vriendschappen. Dat is heel mooi.”

Nadenken over wie je wil zijn

Volgens Aaya vult de Talenten Academie een gat voor kinderen met ouders met een migratieachtergrond en/of uit de lagere klassen. “Er zit nog een groot onbenut potentieel in onze doelgroep en dat willen we naar boven halen. Want het onderwijssysteem in Nederland is goed, maar de kansenongelijkheid is groot. Bij ons gaat het niet alleen om taal en rekenen, maar ook om soft skills zodat ze nadenken over wie ze zijn en wíllen zijn. We hebben niet de gouden formule om kansenongelijkheid in Nederland op te lossen, maar we denken wel dat we grote impact maken voor de kleine organisatie die we zijn.”

En dat laat de nominatie voor een Appeltje van Oranje zien. “We vallen op. Het Oranje Fonds vindt dat we iets bijzonders doen en dat we goed bezig zijn. We voelen ons vereerd. Zonder de financiële steun van het Oranje Fonds zouden we het heel moeilijk hebben. Het maakt ook dat je je extra verantwoordelijk voelt voor het uitdragen van het project en de doelen die je daarmee bereikt.”

“We zijn heel dankbaar voor de steun. Het Oranje Fonds geeft ons de mogelijkheid meer kansengelijkheid onder de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap te creëren. Uiteindelijk dragen we zo bij aan een sterker en mooier Nederland. Als al deze talentvolle kinderen hun kwaliteiten kunnen inzetten, dan hebben we daar als maatschappij baat bij. Ook vind ik de rol van het Koningspaar heel mooi. Het voelt alsof we het allemaal samen doen, dat we worden gedragen door Nederland en de maatschappij. En juist bij een organisatie als YLC is het goed om te voelen dat je het samen doet.”

Wat ze wil voor de toekomst? “Het ideaalbeeld is dat we niet nodig zijn. We leven dan in een land waar echt kansengelijkheid bestaat en het niet uitmaakt of je Adam of Peter heet. Iedereen kan dan het beste uit zichzelf halen en krijgt dezelfde kansen qua school, studie en baangarantie.” Adam verheugt zich vooral op volgend jaar. Dan mag hij weer meedoen. “Ik heb zin om lieve kinderen te ontmoeten en samen te werken. En ik hoop dat ik weer meer leer.” Zijn toekomstdroom? “Ik wil kok worden. Ik help af en toe al mee in de keuken.”

Zo doet de Young Leaders Community ertoe voor jongeren
Door de Talenten Academie krijgen Marokkaans-Nederlandse scholieren de kans hun schoolvaardigheden te verbeteren, hun talenten te ontdekken en hun zelfvertrouwen te vergroten. Ze krijgen les van gepassioneerde en inspirerende Marokkaans-Nederlandse rolmodellen.

Zo doet het Oranje Fonds ertoe voor de Young Leaders Community
Young Leaders Community geeft aan dat ze het zonder de financiële steun van het Oranje Fonds heel moeilijk zouden hebben. De hulp is een eer en maakt dat de organisatie zich extra verantwoordelijk voelt voor de uitvoering van het project.

Lees de verhalen van alle genomineerden