placeholder

‘Met mijn herstelverhaal wil ik anderen inspireren’

Toen hij 18 jaar was, kreeg hij zijn eerste psychose. Daarna nog eentje. Hij raakte zijn vrienden kwijt en stopte met zijn studie. Door mee te doen aan projecten bij Stjoer groeide Selmer (28) en durfde hij steeds meer. “Nu deel ik graag mijn herstelverhaal om anderen te helpen. Ik hoop dat ik zo een inspiratiebron kan zijn.” 

Locatie:
Leeuwarden

Vier jaar geleden stapte hij binnen bij Stjoer, een Friese vrijwilligersorganisatie die mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid verbindt en ondersteunt. Projectleider Coby weet het nog goed. “Hij begon met het geven van iPad-trainingen aan ouderen. Dat was voor hem een laagdrempelige manier om aan vrijwilligerswerk te wennen.” Selmer: “Ik kreeg weer structuur in mijn leven.” 

Coby: “Stjoer is het Friese woord voor stuur. We nemen het stuur van mensen in handen als het nodig is, maar laten het ook weer los zodat ze zelf het stuur over hun leven kunnen nemen. We hebben op achttien plekken in de provincie een sociale inloop. Mensen kunnen daar op een laagdrempelige manier binnenlopen, elkaar ontmoeten en meedoen aan activiteiten. Verder bieden we maatjesprojecten voor jongeren en volwassen, trainingen, activiteiten en projecten voor nieuwkomers. Bij alles wat we doen staat ontwikkelen, verbinden, eigen kracht en ervaringskennis centraal.” 

Herstelverhaal delen 

Selmer vond bij Coby een luisterend oor. “Het is een moeilijke tijd geweest. Coby zette me niet onder druk. Nu ik beter in mijn vel zit, gaat het op andere vlakken ook beter. Door Stjoer heb ik sociale contacten gekregen en lukt het mij om over dingen te praten. Het is een plek waar je je kunt ontwikkelen.” Coby: “Herstel betekent niet dat iets over hoeft te gaan. Je kan ook doorgaan zonder dat het over is. Meedoen zorgt ervoor dat dingen beter worden.”  

"Ik ben niet meer dezelfde als die ik was voor de psychose. Ik accepteer de Selmer die ik nu ben. Stjoer heeft me daarbij geholpen."
Selmer
Deelnemer

En dat weet Selmer maar al te goed. Hij is nu vrijwilliger bij het Rijk van Ervaring, ook een project van Stjoer waarbij Coby is betrokken. “We willen stigma’s doorbreken door te vertellen over psychische problematiek en laten zien dat we allemaal gewoon mensen zijn. Onze deelnemers delen bijvoorbeeld op een website hun herstelverhaal. Niet alleen biedt dat herkenning voor anderen, maar ook inzichten over je eigen herstel.” Selmer maakte zelfs een podcast waarin hij terugkijkt op zijn psychotische ervaring. “Dat laat zien hoe zijn zelfvertrouwen is gegroeid. In het begin sprak hij niet veel en maakte weinig contact. Nu toont hij initiatief en begint een mening te vormen. Dat is supergoed om te zien. Als vrijwilliger ben je hier met een reden. Je komt om jezelf te ontwikkelen en op die manier aan je herstel te werken.” Het Oranje Fonds steunt projecten als Stjoer, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving en niemand er alleen voor staat. 

Voldoening 

Binnen Stjoer stroomt Selmer als vrijwilliger door van het ene project naar het andere. Dat geeft hem voldoening. “Ik maak progressie. Ik zit nu ook bij het E-Team. Het betekent opnieuw een grote uitdaging met leuke mensen om mij heen.” Het E-Team is een ervaringsteam speciaal voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar die ervaring hebben met jeugdhulpverlening. “Uiteindelijk wil ik wel ervaringsdeskundige worden zoals Coby. Dit is de eerste stap om dat te bereiken.” 

Coby: “Ik ben altijd plaatsvervangend trots op wat ik zie gebeuren bij Selmer. Hij heeft zelf heel hard gewerkt om te zijn waar hij nu is. Hij is iemand die uitdagingen aangaat. Hij komt bescheiden over, maar weet heel goed wat hij wil.” Ook Selmer merkt dat hij is veranderd. “Ik ben niet meer dezelfde als die ik was voor de psychose. Ik accepteer de Selmer die ik nu ben. Dat maakt het makkelijker om met belemmeringen om te gaan. Om mezelf op ieder moment te accepteren zoals ik ben. Ik leg de lat altijd heel hoog, maar dat hoeft niet. Stjoer heeft me daarbij geholpen. Ik heb het gevoel dat ik weer meedoe met de maatschappij.” 

Dat is precies wat Stjoer wil bereiken. Zorgen dat iedereen mee kan doen. Coby: “Daarom is aandacht voor zelfregie en herstel belangrijk. Psychische problemen kunnen iedereen overeenkomen. We zijn gewoon mensen en op die manier moeten we met elkaar kunnen omgaan. Bij Stjoer is daar ruimte voor.”  

Het Oranje Fonds vindt dat iedereen ertoe doet. Daarom zet het fonds zich in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. Oftewel een betrokken samenleving; waarin we zorgen voor elkaar, mensen gelijke kansen hebben en zich verbonden voelen met anderen in de buurt. Samen met sociaal initiatiefnemers, dat zijn mensen die een probleem zien en er iets aan doen. Zij zetten zich in voor mensen die geraakt worden door armoede, uitsluiting, eenzaamheid en psychische kwetsbaarheid. Zij zijn er voor anderen, dus het Oranje Fonds is er voor hén. Om ze te versterken en te verbinden. En vanuit de overtuiging dat we het sámen moeten doen, trekt het fonds hierbij ook op met verschillende partners. Zo worden krachten gebundeld en bruggen gebouwd, tussen mensen en organisaties. Zodat iedereen ertoe kan doen voor een ander. Ontdek hoe jij ertoe kan doen op oranjefonds.nl.