'Mantelzorgers die iemand verliezen, hebben een luisterend oor nodig'

'Mantelzorgers die iemand verliezen, hebben een luisterend oor nodig'

Mantelzorgers vallen vaak in een gat nadat degene die zij verzorgden, is overleden. Niet alleen door het verwerken van het verdriet, maar ook door het verlies van de levensinvulling. Na vaak jarenlange mantelzorg is het sociale netwerk verkleint of niet meer aanwezig. Daarnaast is er geen mogelijkheid geweest om hobby’s of activiteiten te kunnen ontplooien. Sociaal isolement dreigt.

Overijssel, Nijverdal

2015
30.000,=

Via stichting Evenmens kunnen mantelzorgers terecht bij een mantelzorgerconsulent of een ervaren lotgenoot. Zij bieden hulp om hun leven weer op de rit te krijgen. De groep van mantelzorgers is goed bekend bij Evenmens, want veel mantelzorgers kennen medewerkers van de Palliatieve Zorg.

Een van de middelen die hierbij gebruikt wordt, is wandelcoaching. Dat kan in een groep of een-op-een. Naast het maandelijkse wandelen worden er maatjeskoppels gemaakt, zodat men elkaar ook naast de wandelingen wekelijks kan ontmoeten.

In deze pilot wil de stichting het volgende onderzoeken:

  • Het nut en effect van een (ervaren) lotgenoot/vrijwilliger
  • Het nut en effect van wandelcoaching
  • Welke mantelzorgers tot de doelgroep behoren die geholpen zouden kunnen worden
  • Wanneer de ondersteuning het best kan starten
  • Hoe lang de ondersteuning duurt
  • Welke samenwerkingsafspraken nodig zijn (b.v. huisartsen, thuiszorg, hospices, welzijn ouderen en maatschappelijk werk)
  • Hoe (ervaren) lotgenoten/vrijwilligers het best geschoold en begeleid kunnen worden.

Door de ontwikkelingen op het gebied van informele zorg is mantelzorg steeds belangrijker geworden. Het is daarom zinvol dat deze groep, die in een kwetsbare positie terecht kan komen, ondersteuning krijgt. Het Oranje Fonds steunt met een bijdrage van € 30.000,=.

Website Stichting Evenmens: www.evenmens.nl

Meer projecten

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte