placeholder

'Kwetsbare jongeren kunnen soms maar moeilijk hun weg vinden'

Schooluitval, problemen thuis of werkloosheid; jongeren kunnen soms om diverse redenen moeilijk hun weg in de maatschappij vinden. Coöperatie Blauwdorp is een project van Stichting LEFteam waarbij via realistische werkervaringsplaatsen aan het toekomstperspectief wordt gewerkt.

'Kwetsbare jongeren kunnen soms maar moeilijk hun weg vinden'
Bekijk op de kaart
Locatie:
Maastricht
Jaar:
2014
Toegekend bedrag:
35.000,= over een periode van twee jaar

Dit gebeurt in een voormalig schoolgebouw, inclusief stadstuin en binnenruimte voor cursussen en workshops. Met speciale activiteiten betrekken de jongeren ook de buurt bij hun project. Het Oranje Fonds steunt met een bijdrage van € 35.000,= over een periode van twee jaar.

Schooluitval

Het LEFteam is een groep jongeren die door omstandigheden zijn uitgevallen uit het reguliere onderwijs, maar het LEF hadden om de schoolbanken weer op te zoeken. Zij vertellen hun verhaal voor de klas, om zo preventief de aanval op de schooluitval tegen te gaan. Deze aanpak bleek zeer succesvol bij zowel leerlingen als bij docenten. Om deze kennis en ervaring niet verloren te laten gaan, is in augustus 2013 Stichting LEFteam opgericht.

Locatie

Stichting LEFteam creëert aan de rand van de wijk ‘Blauwdorp’ vanuit het schoolgebouw aan de Elisabeth Stouvenlaan de Coöperatie Blauwdorp. De accommodatie, in eigendom van de gemeente, wordt verhuurd voor een periode van 5 jaar, met daarna kans op jaarlijkse verlenging.

Inhoud

De jongeren komen 4 dagen in de week naar de Coöperatie en werken via het meester/gezelprincipe onder de hoede van vrijwilligers en ‘hands-on uitvoerend jongerencoach’. Uitgangspunt is dat de jongeren nadat zij hun talent hebben ontdekt terug keren naar school of aan het werk gaan via het uitgebreide netwerk dat aan het initiatief is verbonden. De LEF-jongeren kunnen zich in 7 richtingen ontplooien:

  • marketing-communicatie;
  • horeca;
  • evenementen;
  • logistiek;
  • retail;
  • educatie;
  • en groen.

De centrale thema’s voor bovenstaande richtingen zijn: lekkere & gezonde voeding en integratie jong & oud. Concreet betreft het een stadstuin in combinatie met een ‘leercentrum’.

De wijk

De bewoners en de omgeving van het stadsdeel Maastricht Noord-West en de wijk ‘Blauwdorp’ in het bijzonder, zullen profiteren van de activiteiten die voor deze werkervaringsplaatsen worden ontwikkeld op sociaal, commercieel en educatief gebied.

Investeren

De investeringen in dit project betreffen (tuin)gereedschap, keuken, oven, werktafels, podium, tafels, stoelen, gordijnen…etc. Met de inrichting van de Stadstuin is overigens begonnen tijdens NL Doet 2014. Het Oranje Fonds steunt met een bijdrage van € 35.000,= over een periode van twee jaar.