placeholder

JongPIT: 'Als chronische zieke jongeren voelt het goed om anderen te helpen'

Toen ze JongPIT nog niet kende, studeerde de chronisch zieke Celine (24) niet meer en zat ze thuis. “Ik dacht dat studeren geen optie meer was. Door JongPIT zag ik in dat er veel mogelijkheden zijn. Ik stapte in een bad vol herkenning en erkenning. Ik leerde andere jongeren kennen en ben weer begonnen met een opleiding.”

Locatie:
Amsterdam

Ook Michiel (27) voelt zich gelukkiger nu hij door de stichting andere chronisch zieke jongeren ontmoet. “Ik weet dat ik niet meer alleen ben. Ik voel me ook gelukkiger, omdat ik nu iets voor een ander kan betekenen. Vanwege je eigen chronische ziekte is dat niet altijd gemakkelijk, maar het voelt goed dat je anderen kunt helpen die hetzelfde meemaken.”

Michiel heeft een aangeboren hartafwijking en diabetes type 1. “Ik kan wel van alles doen, maar heb soms minder energie.” Toch zet hij zich in zijn vrije tijd in voor JongPIT. De stichting, die draait op jonge vrijwilligers, biedt een plek aan jongeren met een chronische of psychische aandoening of beperking. Nu komt hij niet alleen in aanraking met jongeren met een hartprobleem, maar met jongeren die verschillende chronische ziektes of mentale beperkingen hebben. “Ze proberen het positieve eruit te halen. Dat vind ik heel belangrijk.”

"Door lotgenotencontact zie je dat je niet de enige bent die jong is en een aandoening heeft"
Celine
JongPIT

Net als Celine. Ze heeft een zeldzame neurologische aandoening. “Ik heb heel veel pijn en zit buitenshuis in een rolstoel.” En ja, ook Celine heeft goede en slechte dagen. Toch krijgt ze juist energie van haar vrijwilligerswerk. “Als je thuis zit, kom je snel in een sociaal isolement. Dat viel me zwaar. Ik vind het fijn dat ik nu anderen kan helpen en tips kan geven. Dat geeft mij heel veel energie en kracht. Het is mooi om te horen dat jongeren stappen zetten, zelfverzekerder worden en zich eindelijk nuttig voelen. Ook voor ons geldt dat we ons nuttig maken door ons ergens voor in te zetten. Je doet er weer toe.”

Er is altijd een klik

Volgens de twee is lotgenotencontact heel belangrijk. Celine: “Dan zie je dat je niet de enige bent die jong is en een aandoening heeft. En we hebben al aan een half woord genoeg. Er is zoveel begrip en erkenning voor elkaar. Er is altijd een klik. Dat is heel fijn.” Michiel: “In onze JongPIT Community praten we over dingen waar we in het leven tegenaan lopen. Ook hebben we een WhatsApp-lijn waar jongeren met vragen terechtkunnen. Tijdens een bingo of quiz via Teams leer je elkaar weer op een andere manier kennen.” 

“Verder maken wij een verschil door het delen van ervaringen en informatie. We geven gevraagd en ongevraagd advies aan de politiek, maatschappelijke organisaties en de overheid. We praten over thema’s zoals onderwijs, werk, zorg en wonen. Zo voeren we gesprekken met leden van de Tweede Kamer. Het is zo gaaf dat ze naar je luisteren en iets met je input doen. Als de naam van JongPIT wordt genoemd in een debat, dan voel je echt dat je ertoe doet.” 

"Het is ongelofelijk belangrijk dat jongeren met een chronische ziekte of mentale beperking net zo goed kunnen meedoen als jongeren zonder beperkingen"
Michiel
JongPIT

Want Celine en Michiel willen niets anders dan kansengelijkheid voor alle jongeren. Celine: “Onze aanpak is belangrijk omdat iedereen volwaardig moet kunnen meedoen in de samenleving. Jongeren met een fysieke of psychische beperking hebben minder vrienden, minder kans op werk en volgen minder onderwijs. Wij willen dat dat beter wordt. Niemand moet aan de zijlijn leven. Ik vind het heel erg als ik hoor dat jongeren door een aandoening niet kunnen doen wat ze willen doen. Het zou mooi zijn als je met aanpassingen toch kan werken of naar school kan. Het is zo belangrijk om dagelijkse bezigheden te hebben.” Michiel is het volledig met haar eens. “Het is ongelofelijk belangrijk dat jongeren met een chronische ziekte of mentale beperking net zo goed kunnen meedoen als jongeren zonder beperkingen. De kansen zijn er nog te weinig. Wij zijn er zodat die kansen worden vergroot.” Celine: “Een samenleving naar wens en vermogen. Daarom zet ik me in voor JongPIT.”

De nominatie voor een Appeltje van Oranje betekent voor hen heel veel. Michiel: “Het Oranje Fonds is sowieso belangrijk voor ons, omdat het fonds stichtingen en organisaties ondersteunt die zich inzetten voor de maatschappij. We zijn nog een vrij jonge stichting met ook nog eens allemaal jongeren. En het Oranje Fonds ziet ons staan. De nominatie geeft een blijk van waardering voor wat we doen. Dat is heel bijzonder. Door de nominatie krijgen we veel aandacht en contact met andere organisaties. Daar zijn we zo dankbaar voor, want we willen heel graag laten zien dat we er zijn.” Celine: “Hoe bekender je wordt, hoe meer jongeren je weten te vinden. Want ik vind het heel jammer dat ik deze stichting niet eerder kende.”

Zo doet JongPIT ertoe voor jongeren
JongPIT zet zich in voor jongeren met een chronische of psychische aandoening of beperking. Ze leren elkaar niet alleen kennen, maar laten ook van zich horen. Want iedereen moet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving.

Zo doet het Oranje Fonds ertoe voor JongPIT
De steun van het Oranje Fonds betekent voor JongPIT erkenning. Het fonds ziet hoe de vrij jonge stichting, die draait op jonge vrijwilligers, zich inzet voor een inclusieve maatschappij.

Lees de verhalen van alle genomineerden