‘Hulp voor kinderen en jongeren met een eetprobleem is echt nodig’

‘Hulp voor kinderen en jongeren met een eetprobleem is echt nodig’

“Jongeren en ouders met vragen over eetstoornissen en eetproblemen nemen steeds vaker contact met ons op.”

Zuid-Holland, Rotterdam

2019
14.000,=

“Daarom willen we ons huidige hulpaanbod verder uitbreiden en aanpassen op de jeugd”, vertelt projectleider Kinderen en jeugd Lienke Diederiks. “Stichting JIJ helpt mensen met eetstoornissen in allerlei vormen. Begeleiding wordt gegeven door getrainde ervaringsdeskundigen. Onze vrijwilligers zijn dus voornamelijk mensen die zelf een eetstoornis of eetprobleem hebben gehad.”

Vraag

“Bij ons gratis informatie-, advies- en steunpunt (IAS-punt) is steeds meer vraag naar hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Hulp voor kinderen en jongeren met een eetprobleem is daarom echt nodig.”

JIJ-huis

“Ons IAS-punt richt zich al op kinderen van 12 jaar en ouder. Alleen in het JIJ-huis draait het nu nog om volwassenen. Dat gaat veranderen. We willen ook kinderen en jongeren vanaf 14 jaar helpen. Straks kunnen zij ook lid worden van het JIJ-huis.”

Herstel

“In het JIJ-huis vinden activiteiten, workshops en trainingen plaats. Die zijn allemaal gericht op herstel. Het is een plek waar mensen zich op hun gemak voelen. De jongeren  kunnen binnenkort op bepaalde dagdelen binnenlopen voor georganiseerde activiteiten.”

Zelfhulpgroep

“We zijn nu aan het uitzoeken waar kinderen behoefte aan hebben. Wat vinden ze fijn en leuk? Hoe willen ze worden benaderd? We weten in ieder geval al dat ze graag advies krijgen van een jonger persoon. Daarnaast beginnen we met een zelfhulpgroep voor jongeren van 14 tot en met 18 jaar.”

Communicatie

“Maar het belangrijkste is de kinderen vroegtijdig bereiken. Daarom zetten we hoog in op communicatie in de hoop dat kinderen met een hulpvraag ons vinden. En dan vooral de jongeren die het thuis of ergens anders nog niet durven te vertellen. We willen dat iedereen straks weet dat we er ook zijn voor kinderen vanaf 12 jaar.”

Preventielessen

“Samen met Buro PUUR geven we preventielessen op scholen in de omgeving. Een ervaringsdeskundige vertelt dan zijn of haar verhaal. Ook is er een stand in de school waar jongeren met vragen terecht kunnen.”

Behoefte

“Als het project loopt, ga ik ervanuit dat we vrij snel flink onderweg zijn. Ik hoop dat we dan nog meer kunnen uitbreiden. We beginnen met één zelfhulpgroep, maar we denken dat de behoefte veel groter is.” 

Nuttig

“Toen ik jong was heb ik zelf ook wel geworsteld met dit soort dingen. Ik kan me er dus tot op zekere hoogte in verplaatsen. Daarom vind ik het heel nuttig en leuk dat ik als vrijwilliger kan helpen bij het opzetten van dit project. Mensen met eetproblemen hoeven zich niet meer alleen te voelen, zeker jongeren niet.”

Meer informatie over Stichting JIJ.
Lees ook over andere gesteunde initiatieven.

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte