Hoe dit project kwetsbare jongeren weer een toekomst geeft

Hoe dit project kwetsbare jongeren weer een toekomst geeft

Go4it! is een organisatie die in 2009 in Eindhoven is begonnen met een mentorproject voor kwetsbare jongeren. Na dit succesvolle project, is Go4it! in 2011 uitgebreid naar Den Bosch om ook daar het toekomstperspectief van kwetsbare jongeren te verbeteren.

Noord-Brabant, Eindhoven

2013
85.000,= over een periode van drie jaar

Toekomst

Voor jongeren tussen de 11 en 23 jaar die niet lekker in hun vel zitten, hun draai op school niet kunnen vinden of niet weten welke baan of opleiding bij hen past is er Go4it! Een project waarbij zij met de steun van een persoonlijke coach om leren gaan met hun problemen en onzekerheden en zo richting leren geven aan hun leven.

Vrijwilligers uit het bedrijfsleven

De coaches zijn speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers vaak afkomstig uit het bedrijfsleven. Coach en jongere ondernemen leuke, recreatieve activiteiten met elkaar en werken samen aan een afgesproken doel (trajectplan). Ze zien elkaar 1 a 2 uur per week gedurende minimaal 3 en maximaal 12 maanden.

Mooie resultaten

Sinds de oprichting van Go4it! Den Bosch (2011) zijn er al bijna 130 jongeren met een coach van start gegaan. Tel hierbij op de jongeren die via Go4it! in Eindhoven en Best/Oirschot een coach vonden dan is er sprake van ruim 450 jongeren. Ruim 70% van de coachingstrajecten is succesvol in de zin dat de afgesproken doelen zijn behaald en/of de jongeren zichtbaar beter in hun vel zitten en meer zelfvertrouwen hebben gekregen.

Het Oranje Fonds steunt met € 85.000,= over een periode van drie jaar.
 

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte